Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2013-09-26

Sammanträde 2013-09-26

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Tertialrapport 2/2013 för exploateringsnämnden (A)

7 Övergång till digital ärendehantering för exploaterings-nämnden (A)

8 Försäljning av Eknäs Gård, del av fastigheten Eknäs 3:1 i Haninge kommun till Parts & Paomees AB (M&V)

9 Försäljning av del av fastigheten Riksten 11:1 i Botkyrka kommun till Botkyrka kommun (M&V)

10 Försäljning av Riksten skog, del av fastigheten Riksten 11:1 i Botkyrka kommun till De Laval AB (M&V)

11 Program för Mälarbanan. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden (PU + Tk)

Dnr E2013-512-01143
OJ Spånga-Tensta

12 Ändring av gränsen för Hansta naturreservat för Förbifart Stockholm. Anmälan av svar på remiss (PU)

13 Vision Hässelby-Vällingby 2030. Svar på remiss (PU)

Dnr E2013-000-00934
OJ Hässelby-Vällingby

14 Detaljplan för fastigheten Grammet 1 m fl vid Brommaplan i stadsdelarna Riksby och Åkeslund. Svar på remiss av planförslag (PU)

15 Markanvisning för bostäder och ändrad markanvändning för Keyser Fastigheter ABs befintliga tomträttsfastighet, Platåskon 1 i Älvsjö (PU)

Dnr E2013-513-01246
Älvsjö
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Försäljning av fastigheten Stickspåret 2 i Älvsjö till Maxera Bostad 6 AB (PU)

Dnr E2012-513-01276
Älvsjö
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Markanvisning för industri inom fastigheten Älvsjö 1:1 i Rågsved till Rolf Lundblad Motorservice AB (PU)

Dnr E2013-513-01452
Enskede-Årsta-Vantör
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1 i Gamla Enskede till AB Svenska Bostäder (PU)

Dnr E2013-513-01201
Enskede-Årsta-Vantör
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Markanvisning för förskola inom fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till SISAB (PU)

Dnr E2013-513-01415
Farsta
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Fastigheten Kållandsö 1 m fl i Farsta. Reviderat genomförandebeslut (PU)

21 Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark med Stockholm Stads Parkerings AB avseende uppförande av garageanläggning inom del av Vasastaden 1:16 i Hagastaden, inom Norrmalm (SP)

22 Tidig markreservation för centrumändamål i Gasverket inom fastigheten Hjorthagen 1:3 i Hjorthagen till Jungberg & Rothman Kvartersfastigheter Holding AB (SP)

Dnr E2012-513-01002
Östermalm
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Laglighetsprövning av exploateringsnämndens beslut 2013-04-18 om markanvisning för kontors- och centrumbebyggelse inom del av fastigheten Södermalm 7:87 vid Slussen till Atrium Ljungberg AB, samt sidoavtal till tomträttsavtal för Tranbodarne 12 vid Slussen med Kommanditbolaget T-bodarne (SP)

24 ”Fria eller fälla? En metod för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer!” Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (M&T)

25 Åtgärdsvalsstudie – Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Svar på remiss (M&T + Tk + Sbk + Slk)

26 Kommunala krav på energieffektivt byggande vid marköverlåtelse – Förslag till gemensam modell. Anmälan av yttrande till Sveriges Kommuner och Landsting (M&T)

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (130 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret Dnr E2013-010-00030

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor Dnr E2013-005-00036

§6 Tertialrapport 2/2013 för exploateringsnämnden Dnr E2013-111-00692

§7 Övergång till digital ärendehantering för exploateringsnämnden Dnr E2013-050-01467

§8 Försäljning av Eknäs Gård, del av fastigheten Eknäs 3:1 i Haninge kommun till Parts & Paomees AB Dnr E2013-554-01405

§9 Försäljning av del av fastigheten Riksten 11:1 i Botkyrka kommun till Botkyrka kommun Dnr E2013-554-01402

§10 Försäljning av Riksten skog, del av fastigheten Riksten 11:1 i Botkyrka kommun till De Laval AB Dnr E2013-554-01406

§12 Ändring av gränsen för Hansta naturreservat för Förbifart Stockholm.

§13 Vision Hässelby-Vällingby 2030.

§15 Markanvisning för bostäder och ändrad markanvändning för Keyser Fastigheter AB:s befintliga tomträttsfastighet, Platåskon 1 i Älvsjö Dnr E2013-513-01246

§16 Försäljning av fastigheten Stickspåret 2 i Älvsjö till Maxera Bostad 6 AB Dnr E2012-513-01276

§17 Markanvisning för industri inom fastigheten Älvsjö 1:1 i Rågsved till Rolf Lundblad Motorservice AB Dnr E2013-513-01452

§18 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1 i Gamla Enskede till AB Svenska Bostäder Dnr E2013-513-01201

§19 Markanvisning för förskola inom fastigheten Farsta 2:1 i Farsta till SISAB Dnr E2013-513-01415

§20 Fastigheten Kållandsö 1 m.fl.

§21 Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark med Stockholms Stads Parkerings AB avseende uppförande av garageanläggning inom del av Vasastaden 1:16 i Hagastaden, inom Norrmalm Dnr E2013-340-01376

§22 Tidig markreservation för centrumändamål i Gasverket inom fastigheten Hjorthagen 1:3 i Hjorthagen till Jungberg & Rothman Kvartersfastigheter Holding AB Dnr E2012-513-01002

§23 Laglighetsprövning av exploateringsnämndens beslut 2013-04-18 § 24 om markanvisning för kontors- och centrumbebyggelse inom del av fastigheten Södermalm 7:87 vid Slussen till Atrium Ljungberg AB, samt sidoavtal till tomträttsavtal för Tranbodarne 12 vid Slussen med Kommanditbolaget T-bodarne Dnr E2013-513-00583

§24 "Fria eller fälla? En metod för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer!" Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr E2013-520-01127

§25 Åtgärdsvalsstudie ­ Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö.

§26 Kommunala krav på energieffektivt byggande vid marköverlåtelse ­ Förslag till gemensam modell.