Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2017-11-28

Sammanträde 2017-11-28

Datum
Klockan
13:30
Plats
Kanholmsfjärden

4 Justeringens tid och plats

6 Återrapportering om långsiktig finansiell analys

18 Aktualitetsprövning av översiktsplanen

19 Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029

20 Yttrande över förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029

21 Yttrande över Haninge stads stadsutvecklingsplan

24 Svar på motion (S) teckna bostadssociala avtal för att uppfylla bostadsförsörjningsansvaret

25 Markanvisningsavtal för Kvarnbergsterassen

KS Stängt sammanträde 17-11-24 03:22