Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2020-02-20

Sammanträde 2020-02-20

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Cykelfrämjande åtgärder på Surbrunnsgatan. Inriktningsbeslut (Tp)

7 Ombyggnad av södra Götgatan. Inriktningsbeslut (Tp)

8 Utbyggnad av pendlingsstråk och genomförande av trygghets- och trafiksäkerhetsåtgärder utmed Västberga Allé. Inriktningsbeslut (Tp)

9 Reinvesteringsprogram för mindre åtgärder avseende broar, tunnlar och övriga konstbyggnader 2020. Genomförandebeslut (Inf)

10 Upprustning av Hässelby torg, del av Grönare Stockholm. Reviderat genomförandebeslut, etapp 1 (Stm)

11 Förstärkning av befintligt vägnät i anslutning till ombyggnation av Slussen. Genomförandebeslut (Stm)

Dnr: Dnr T2019-02279

OJ
P
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Cykelbana längs Flatenvägen. Slutredovisning (Inf)

13 Verksamhetsberättelse 2019 för trafiknämnden (Stab)

Dnr: Dnr T2019-03074

OJ
P
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
13 Bilaga 01 Budgetavräkning Bokslut 2019.pdf (98 kb) 13 Bilaga 02 Investeringar VB 2019.pdf (659 kb) 13 Bilaga 03 Beslutsläge stora projekt VB 2019 TK.pdf (294 kb) 13 Bilaga 04 Planerade cykelfrämjande åtgärder VB 2019.pdf (405 kb) 13 Bilaga 05 Framkomlighetssatsning inom gång- och kollektivtrafik.pdf (234 kb) 13 Bilaga 06 Uppföljning av Grönare Stockholm 2019.pdf (356 kb) 13 Bilaga 07 Balansräkning - Bokslut 2019.pdf (64 kb) 13 Bilaga 08 Uppföljning av intern kontroll.pdf (260 kb) 13 Bilaga 09 Sammanställning Slutredovisningar VB 2019.pdf (14 kb) 13 Bilaga 09.01 Slutredovisning Trafiksäkerhet Björkhagens skola.pdf (249 kb) 13 Bilaga 09.02 Slutredovisning Trafiksäkerhet Långbrodalskolan.pdf (306 kb) 13 Bilaga 09.03 Slutredovisning Trafiksäkerhet Fruängsskolan.pdf (740 kb) 13 Bilaga 09.04 Slutredovisning Offentlig toalett Fagerlidsparken.pdf (215 kb) 13 Bilaga 09.05 Slutredovisning Trafiksäkerhet Engelbrektsskolan.pdf (748 kb) 13 Bilaga 09.06 Slutredovisning Offentlig toalett St Eriksplan.pdf (332 kb) 13 Bilaga 09.07 Slutredovisning Offentlig toalett, parkleken Ådalen.pdf (179 kb) 13 Bilaga 09.08 Slutredovisning Offentlig toalett Vanadislunden.pdf (210 kb) 13 Bilaga 09.09 Slutredovisning Offentlig toalett Skarpnäcks Alle.pdf (362 kb) 13 Bilaga 09.10 Slutredovisning Trafiksignaltekniska investeringar 2018.pdf (171 kb) 13 Bilaga 09.11 Slutredovisning Vägmakering Norr 2018.pdf (166 kb) 13 Bilaga 09.12 Slutredovisning Skyltar Norr 2018.pdf (194 kb) 13 Bilaga 09.13 Slutredovisning Vägvisningsskyltning 2018.pdf (86 kb) 13 Bilaga 09.14 Slutredovisning Smärre gatuåtgärder skola 2018.pdf (803 kb) 13 Bilaga 09.15 Slutredovisning Klarabergsviadukten cykelbanor.pdf (409 kb) 13 Bilaga 09.16 Slutredovisning Vägmakering Söder 2018.pdf (167 kb) 13 Bilaga 09.17 Slutredovisning Skyltar Söder 2018.pdf (195 kb) 13 Bilaga 09.18 Slutredovisning Offentlig toalett Trudelutten, Husby.pdf (406 kb) 13 Bilaga 09.19 Slutredovisning Trafiksäkerhet Slättgårdsskolan.pdf (1 246 kb) 13 Bilaga 11.01 - TRYGGHET Uppföljning av trygghetsinvestering - Judiska församlingen.pdf (37 kb) 13 Bilaga 11.02 - TRYGGHET Uppföljning av trygghetsinvestering Brunnskogstorget.pdf (377 kb) 13 Bilaga 11.03 - TRYGGHET Uppföljning av trygghetsinvestering Husby torg.pdf (464 kb) 13 Bilaga 11.04 - TRYGGHET Uppföljning av trygghetsinvestering Kungsträdgården.pdf (327 kb) 13 Bilaga 11.05 - TRYGGHET Uppföljning av trygghetsinvestering Kvarnhagsplan.pdf (214 kb) 13 Bilaga 11.06 - TRYGGHET Uppföljning av trygghetsinvestering Pilottorget.pdf (511 kb) 13 Bilaga 11.07 - TRYGGHET Uppföljning av trygghetsinvestering Skärholmen.pdf (141 kb) 13 Bilaga 11.08 - TRYGGHET Uppföljning av trygghetsinvestering_Lagaplan.pdf (432 kb) 13 Bilaga 11.09 - TRYGGHET Uppföljning av trygghetsinvestering_Sibeliusgången.pdf (967 kb) 13 Bilaga 11.10 - TRYGGHET Uppföljning av trygghetsinvestering_Stieg Trenters torg.pdf (1 912 kb) 13 Bilaga 11.11 - TRYGGHET Uppföljning av trygghetsinvestering_Strandpromenad Edö.pdf (1 896 kb) 13 Bilaga 11.12 - TRYGGHET Uppföljning av trygghetsinvestering_Taxingeplan.pdf (449 kb) 13 Bilaga 11.13 - TRYGGHET Uppföljning av trygghetsinvestering_Övervakningskameror.pdf (333 kb) 13 Bilaga 12.01 - KLIMAT Slutrapport klimatinvesteringsmedel_Energibesparande armaturbyte.pdf (156 kb) 13 Bilaga 12.02 - KLIMAT Slutrapport klimatinvesteringsmedel_Enskede Hammarbyhöjden förgårdsmark.pdf (147 kb) 13 Bilaga 12.03 - KLIMAT Slutrapport klimatinvesteringsmedel_Författarvägen.pdf (146 kb) 13 Bilaga 12.04 - KLIMAT Slutrapport klimatinvesteringsmedel_Gimågatan.pdf (145 kb) 13 Bilaga 12.05 - KLIMAT Slutrapport klimatinvesteringsmedel_Gurlitavägen.pdf (145 kb) 13 Bilaga 12.06 - KLIMAT Slutrapport klimatinvesteringsmedel_Smart belysning.pdf (152 kb) 13 Bilaga 12.07 - KLIMAT Uppföljning klimatinvesteringsprojekt_Energibesparande armaturbyte Husby.pdf (54 kb) 13 Bilaga 12.08 - KLIMAT Uppföljning klimatinvesteringsprojekt_Hedebyvägen.pdf (55 kb) 13 Bilaga 12.09 - KLIMAT Uppföljning klimatinvesteringsprojekt_Pilotprojekt för ytlig dagvattenhantering.pdf (355 kb) 13 Bilaga 12.10 - KLIMAT Slutrapport klimatinvesteringsmedel_Norrtullsgatan_Växtbäddar.pdf (168 kb)

14 Nytt miljöprogram för Stockholm 2020-2023. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stab)

15 Klimathandlingsplan 2020-2023. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

16 Masshantering. Motion från Emilia Bjuggren (S) och Jan Valeskog (S). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

17 Eleffektbristen i Stockholm. Motion från Emilia Bjuggren (S). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

18 Staden bör anställa en stadsljusdesigner för att främja biologisk mångfald. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Inf)

19 Förslag till strategi för Stockholms broar. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Inf)

20 Stockholm stads kemikalieplan -23. Redovisning av miljöförvaltningens förslag till ny kemikalieplan. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm)

21 Platsspecifika jämställdhetsanalyser i kontorets tjänsteutlåtanden. Svar på skrivelse från Maria Mustonen (V) och Malin Ericson (Fi) (Stab)

22 Ordning och reda i Stockholmstrafiken samt reglering av elsparkcyklar. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Ti)

23 Planerade gångåtgärder 2020 och genomförda gångåtgärder 2019. Lägesrapport (Tp)

24 Studieresa för trafiknämnden till Oslo den 1 till 3 april 2020 (Stab)

25 Årsavtal markarbeten i gata och park. Upphandling (Stm)

26 Årsavtal löpande underhåll innerstaden. Upphandling (Stm)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, dnr T2020-00195

§6 Cykelfrämjande åtgärder på Surbrunnsgatan. Inriktningsbeslut, dnr T2019-03799

§7 Ombyggnad av södra Götgatan. Inriktningsbeslut, dnr T2019-01831

§8 Utbyggnad av pendlingsstråk och genomförande av trygghets- och trafiksäkerhetsåtgärder utmed Västberga Allé. Inriktningsbeslut, Dnr T2019-02910

§9 Reinvesteringsprogram för mindre åtgärder avseende broar, tunnlar och övriga konstbyggnader 2020. Genomförandebeslut, Dnr T2020-00007

§10 Upprustning av Hässelby torg, del av Grönare Stockholm. Reviderat genomförandebeslut, etapp 1, Dnr T2017-00093

§11 Förstärkning av befintligt vägnät i anslutning till ombyggnation av Slussen. Genomförandebeslut, Dnr T2019-02279

§12 Cykelbana längs Flatenvägen. Slutredovisning, Dnr T2017-02807

§13 Verksamhetsberättelse 2019 för trafiknämnden, Dnr T2019-03074

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
13 Bilaga 01 Budgetavräkning Bokslut 2019.pdf (98 kb) 13 Bilaga 02 Investeringar VB 2019.pdf (659 kb) 13 Bilaga 03 Beslutsläge stora projekt VB 2019 TK.pdf (294 kb) 13 Bilaga 04 Planerade cykelfrämjande åtgärder VB 2019.pdf (405 kb) 13 Bilaga 05 Framkomlighetssatsning inom gång- och kollektivtrafik.pdf (234 kb) 13 Bilaga 06 Uppföljning av Grönare Stockholm 2019.pdf (356 kb) 13 Bilaga 07 Balansräkning - Bokslut 2019.pdf (64 kb) 13 Bilaga 08 Uppföljning av intern kontroll.pdf (260 kb) 13 Bilaga 09 Sammanställning Slutredovisningar VB 2019.pdf (14 kb) 13 Bilaga 09.01 Slutredovisning Trafiksäkerhet Björkhagens skola.pdf (249 kb) 13 Bilaga 09.02 Slutredovisning Trafiksäkerhet Långbrodalskolan.pdf (306 kb) 13 Bilaga 09.03 Slutredovisning Trafiksäkerhet Fruängsskolan.pdf (740 kb) 13 Bilaga 09.04 Slutredovisning Offentlig toalett Fagerlidsparken.pdf (215 kb) 13 Bilaga 09.05 Slutredovisning Trafiksäkerhet Engelbrektsskolan.pdf (748 kb) 13 Bilaga 09.06 Slutredovisning Offentlig toalett St Eriksplan.pdf (332 kb) 13 Bilaga 09.07 Slutredovisning Offentlig toalett, parkleken Ådalen.pdf (179 kb) 13 Bilaga 09.08 Slutredovisning Offentlig toalett Vanadislunden.pdf (210 kb) 13 Bilaga 09.09 Slutredovisning Offentlig toalett Skarpnäcks Alle.pdf (362 kb) 13 Bilaga 09.10 Slutredovisning Trafiksignaltekniska investeringar 2018.pdf (171 kb) 13 Bilaga 09.11 Slutredovisning Vägmakering Norr 2018.pdf (166 kb) 13 Bilaga 09.12 Slutredovisning Skyltar Norr 2018.pdf (194 kb) 13 Bilaga 09.13 Slutredovisning Vägvisningsskyltning 2018.pdf (86 kb) 13 Bilaga 09.14 Slutredovisning Smärre gatuåtgärder skola 2018.pdf (803 kb) 13 Bilaga 09.15 Slutredovisning Klarabergsviadukten cykelbanor.pdf (409 kb) 13 Bilaga 09.16 Slutredovisning Vägmakering Söder 2018.pdf (167 kb) 13 Bilaga 09.17 Slutredovisning Skyltar Söder 2018.pdf (195 kb) 13 Bilaga 09.18 Slutredovisning Offentlig toalett Trudelutten, Husby.pdf (406 kb) 13 Bilaga 09.19 Slutredovisning Trafiksäkerhet Slättgårdsskolan.pdf (1 246 kb) 13 Bilaga 11.01 - TRYGGHET Uppföljning av trygghetsinvestering - Judiska församlingen.pdf (37 kb) 13 Bilaga 11.02 - TRYGGHET Uppföljning av trygghetsinvestering Brunnskogstorget.pdf (377 kb) 13 Bilaga 11.03 - TRYGGHET Uppföljning av trygghetsinvestering Husby torg.pdf (464 kb) 13 Bilaga 11.04 - TRYGGHET Uppföljning av trygghetsinvestering Kungsträdgården.pdf (327 kb) 13 Bilaga 11.05 - TRYGGHET Uppföljning av trygghetsinvestering Kvarnhagsplan.pdf (214 kb) 13 Bilaga 11.06 - TRYGGHET Uppföljning av trygghetsinvestering Pilottorget.pdf (511 kb) 13 Bilaga 11.07 - TRYGGHET Uppföljning av trygghetsinvestering Skärholmen.pdf (141 kb) 13 Bilaga 11.08 - TRYGGHET Uppföljning av trygghetsinvestering_Lagaplan.pdf (432 kb) 13 Bilaga 11.09 - TRYGGHET Uppföljning av trygghetsinvestering_Sibeliusgången.pdf (967 kb) 13 Bilaga 11.10 - TRYGGHET Uppföljning av trygghetsinvestering_Stieg Trenters torg.pdf (1 912 kb) 13 Bilaga 11.11 - TRYGGHET Uppföljning av trygghetsinvestering_Strandpromenad Edö.pdf (1 896 kb) 13 Bilaga 11.12 - TRYGGHET Uppföljning av trygghetsinvestering_Taxingeplan.pdf (449 kb) 13 Bilaga 11.13 - TRYGGHET Uppföljning av trygghetsinvestering_Övervakningskameror.pdf (333 kb) 13 Bilaga 12.01 - KLIMAT Slutrapport klimatinvesteringsmedel_Energibesparande armaturbyte.pdf (156 kb) 13 Bilaga 12.02 - KLIMAT Slutrapport klimatinvesteringsmedel_Enskede Hammarbyhöjden förgårdsmark.pdf (147 kb) 13 Bilaga 12.03 - KLIMAT Slutrapport klimatinvesteringsmedel_Författarvägen.pdf (146 kb) 13 Bilaga 12.04 - KLIMAT Slutrapport klimatinvesteringsmedel_Gimågatan.pdf (145 kb) 13 Bilaga 12.05 - KLIMAT Slutrapport klimatinvesteringsmedel_Gurlitavägen.pdf (145 kb) 13 Bilaga 12.06 - KLIMAT Slutrapport klimatinvesteringsmedel_Smart belysning.pdf (152 kb) 13 Bilaga 12.07 - KLIMAT Uppföljning klimatinvesteringsprojekt_Energibesparande armaturbyte Husby.pdf (54 kb) 13 Bilaga 12.08 - KLIMAT Uppföljning klimatinvesteringsprojekt_Hedebyvägen.pdf (55 kb) 13 Bilaga 12.09 - KLIMAT Uppföljning klimatinvesteringsprojekt_Pilotprojekt för ytlig dagvattenhantering.pdf (355 kb) 13 Bilaga 12.10 - KLIMAT Slutrapport klimatinvesteringsmedel_Norrtullsgatan_Växtbäddar.pdf (168 kb)
Beslut/Protokollsutdrag
13 protut OJ.pdf (172 kb)

§14 Nytt miljöprogram för Stockholm 2020-2023. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2019-03549

§15 Klimathandlingsplan 2020-2023. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2019-03550

§16 Masshantering. Motion från Emilia Bjuggren (S) och Jan Valeskog (S). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2019-02936

§17 Eleffektbristen i Stockholm. Motion från Emilia Bjuggren (S). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2019-01918

§18 Staden bör anställa en stadsljusdesigner för att främja biologisk mångfald. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2019-02983

§19 Förslag till strategi för Stockholms broar. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2019-03778

§20 Stockholm stads kemikalieplan 2020-2023. Redovisning av miljöförvaltningens förslag till ny kemikalieplan. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2019-03464

§21 Platsspecifika jämställdhetsanalyser i kontorets tjänsteutlåtanden. Svar på skrivelse från Maria Mustonen (V) och Malin Ericson (Fi), Dnr T2019-03804

§22 Ordning och reda i Stockholmstrafiken samt reglering av elsparkcyklar. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2019-03646

§23 Planerade gångåtgärder 2020 och genomförda gångåtgärder 2019. Lägesrapport, Dnr T2019-03782

§24 Studieresa för trafiknämnden till Oslo den 1 till 3 april 2020,, Dnr T2020-00078

§25 Årsavtal markarbeten i gata och park. Upphandling, Dnr T2019-03764

§26 Årsavtal löpande underhåll innerstaden. Upphandling, Dnr T2019-02285