Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2014-02-06

Sammanträde 2014-02-06

Datum
Klockan
16.30
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset
Bilagor till föredragningslista
Tilläggslista.pdf (15 kb)

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

Anmälningsärenden

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Riktlinjer för idéburen stadsförbättring. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

Inriktningsbeslut, genomförandebeslut och slutredovisningar

7 Cykelplan - utbyggnad av pendlingsstråk. Inriktnings-beslut 2 (Tp)

8 Cykelplan - smärre åtgärder. Inriktningsbeslut (Tp)

9 Cykelbana på Värtavägen. Genomförandebeslut (Tp)

10 Förbättrad framkomlighet för buss och cykel på Kungsbron. Genomförandebeslut (Tp)

11 Cykelbana längs Perstorpsvägen och Flatenvägen. Reviderat genomförandebeslut (Tp)

12 Ny cykelbana längs del av Gustavslundsvägen. Genomförandebeslut (Tp)

Remisser, utredningar, upphandlingar m.m.

13 Verksamhetsberättelse och bokslut 2013 för trafik- och renhållningsnämnden (Adm)

14 Systematiskt miljöarbete-Hållbar användning av mark och vatten. Yttrande över revisionsrapport (Adm)

15 Stomnätsplanen (fd Stomnätsstrategi) för Stockholms län. Slutversion (Tp)

16 Gör Stockholm till en stad fri från gatureklam. Motion (2013:64). Svar på remiss från kommunstyrelsen (T)

17 Stadens policy för Stockholms fritidsbåtliv. Svar på remiss (Stm Sbk)

18 Naturvårdsverkets förslag till producentansvar för läkemedel. Svar på remiss från kommunstyrelsen (A)

19 Snötippning i Vinterviken. Svar på skrivelser från Hägersten Liljeholmens stadsdelsnämnd samt Malte Sigemalm (S) (Stm)

20 Upphandling av årsavtal för vinterväghållning och barmarksrenhållning av gatumark inom stadsdelsnämndområdena Skarpnäck och Farsta (Stm)

21 Bostadspotential i Stockholm

22 Bolagisering och överföring av stadens renhållnings-verksamhet från trafik- och renhållningsnämnden till ett nytt bolag inom Stockholm Vatten AB koncernen (Adm)

23 Gångbro mellan Strandvägen och Djurgården. Inriktningsbeslut (Anl)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret, Dnr T2014-00006

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr T2014-00011

§6 Riktlinjer för idéburen stadsförbättring. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2013-000-06312

§7 Cykelplan ­- utbyggnad av pendlingsstråk. Inriktningsbeslut 2, Dnr T2013-313-06577

§8 Cykelplan – smärre åtgärder. Inriktningsbeslut, Dnr T2013-313-06578

§9 Cykelbana på Värtavägen. Genomförandebeslut, Dnr T2013-313-06573

§10 Förbättrad framkomlighet för buss och cykel på Kungsbron. Genomförandebeslut, Dnr T2013-320-06228

§11 Cykelbana längs Perstorpsvägen och Flatenvägen. Reviderat genomförandebeslut, Dnr T2012-313-02478

§12 Ny cykelbana längs del av Gustavslundsvägen. Genomförandebeslut, Dnr T2013-313-06687

§13 Verksamhetsberättelse och bokslut 2013 för trafik- och renhållningsnämnden, Dnr T2013-120-06638

§14 Systematiskt miljöarbete - Hållbar användning av mark och vatten. Yttrande över revisionsrapport, Dnr T2013-130-06152

§15 Stomnätsplanen (fd Stomnätsstrategi) för Stockholms län. Slutversion, Dnr T2010-330-01491

§16 Gör Stockholm till en stad fri från gatureklam. Motion (2013:64). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2013-000-06264

§17 Stadens policy för Stockholms fritidsbåtliv. Svar på remiss, Dnr T2013-000-06218

§18 Naturvårdsverkets förslag till producentansvar för läkemedel. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2013-000-06686

§19 Snötippning i Vinterviken. Svar på skrivelser från Hägersten Liljeholmens stadsdelsnämnd samt Malte Sigemalm (S), Dnr T2013-660-06209

§20 Upphandling av årsavtal för vinterväghållning och barmarksrenhållning av gatumark inom stadsdelsnämndområdena Skarpnäck och Farsta, Dnr T2014-00007

§21 Bostadspotential i Stockholm Dnr, T2014-00012

§22 Bolagisering och överföring av stadens renhållnings-verksamhet från trafik- och renhållningsnämnden till ett nytt bolag inom Stockholm Vatten AB koncernen, Dnr T2014-00018

§23 Gångbro mellan Strandvägen och Djurgården. Inriktningsbeslut, Dnr T2013-420-06558