Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2017-11-23

Sammanträde 2017-11-23

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning 10/2017 (Adm)

INRIKTNINGSBESLUT, GENOMFÖRANDEBESLUT OCH SLUTREDOVISNINGAR

7 Framkomlighetsåtgärder för stombusslinjerna 178 och 179. Inriktningsbeslut (Tp)

8 Trimningsåtgärder för stombusslinje 1 och 4. Inriktningsbeslut (Tp)

9 Grönare Stockholm. Inriktningsbeslut (Stm)

10 Gröna stugan i Bredäng. Reviderat genomförandebeslut (Stm)

11 Ombyggnad av Tekniska nämndhuset, Klamparen 7. Genomförandebeslut (Adm + Fsk + Explk + Mf + Sbk)

12 Pendlingscykelstråk utmed Örbyleden. Genomförandebeslut (Tp)

13 Cykelbana längs Flatenvägen. Genomförandebeslut (Anl)

14 Översyn av hastighetsgränser i Hässelby-Vällingby, Liljeholmen, Skärholmen och Norrmalm. Återrapportering av remissen. Genomförandebeslut (Tp)

15 Hastighetsplaner. Trafiksäkerhetsåtgärder i delområde 2, Hässelby-Vällingby, Norrmalm, Skärholmen, Liljeholmen inkl Fruängen. Reviderat inriktningsbeslut (Tp)

17 Kulturtaxa för upplåtelse av stadens mark. Motion (2017:10) av Karin Ernlund (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Ti)

18 Sätt stopp för förseningar och dålig planering. Motion (2017:39) från Karin Ernlund (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Anl)

19 Gör tio gator till barngator. Motion (2017:42) av Karin Ernlund (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm + Tp)

20 Rusta upp och öka tryggheten vid Kristalltorget i Solberga. Motion (2017:37) från Johan Nilsson (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm)

21 Samråd för förslag till program för Stora Sköndal. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden (Tp)

22 Stombussarnas framkomlighet. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck m.fl. (M), Patrik Silverudd (L) och Karin Ernlund (C) (Tp)

23 Boende i bilar vid Strandvägen. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck m.fl. (M), Patrik Silverudd (L) och Mikael Valier (KD) (Stm Ti)

24 Sammanträdestider 2018 för trafiknämnden (Stab)

25 Tyck till trafik- och utemiljö. Beskrivning och planerad vidareutveckling av tjänsten (Adm)

26 Stockholms Framtida Avloppsrening. Genomförandeavtal med Stockholm Vatten och Avfall AB (Anl Expl)

27 Knowledge Innovation Community inom urban mobilitet. Beslut om deltagande (Ti)

28 Årsavtal för vägmarkering. Upphandling (Stm)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret, Dnr T2017-00079

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr T2017-00237

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning 10/2017, Dnr T2017-00389

§7 Framkomlighetsåtgärder för stombusslinjerna 178 och 179. Inriktningsbeslut, Dnr T2017-02941

§8 Trimningsåtgärder för stombusslinje 1 och 4. Inriktningsbeslut, Dnr T2017-02834

§9 Etapp 2 av Grönare Stockholm. Inriktningsbeslut, Dnr T2017-00093

§10 Gröna stugan i Bredäng. Reviderat genomförandebeslut, Dnr T2017-00093

§11 Ombyggnad av Tekniska nämndhuset, Klamparen 7. Genomförandebeslut, Dnr T2016-03159

§12 Pendlingscykelstråk utmed Örbyleden. Genomförandebeslut, Dnr T2017-02843

§13 Cykelbana längs Flatenvägen. Genomförandebeslut, Dnr T2017-02807

§14 Översyn av hastighetsgränser i Hässelby-Vällingby, Liljeholmen, Skärholmen och Norrmalm. Återrapportering av remissen. Genomförandebeslut, Dnr T2016-00712 och T2016-01750

§15 Hastighetsplaner. Trafiksäkerhetsåtgärder i delområde 2, etapp 1, Hässelby-Vällingby, Norrmalm, Skärholmen, Liljeholmen inkl. Fruängen. Precisering av inriktningsbeslut (KF 2017-06-12 §22), Dnr T2015-00921

§17 Kulturtaxa för upplåtelse av stadens mark. Motion (2017:10) av Karin Ernlund (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2017-01214

§18 Sätt stopp för förseningar och dålig planering. Motion (2017:39) från Karin Ernlund (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2017-02399

§19 Gör tio gator till barngator. Motion (2017:42) av Karin Ernlund (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2017-02400

§20 Rusta upp och öka tryggheten vid Kristalltorget i Solberga. Motion (2017:37) från Johan Nilsson (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2017-02320

§21 Samråd för förslag till program för Stora Sköndal. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden, Dnr T2017-02637

§22 Stombussarnas framkomlighet. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck m.fl. (M), Patrik Silverudd (L) och Karin Ernlund (C), Dnr T2017-01588

§23 Boende i bilar vid Strandvägen. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck m.fl. (M), Patrik Silverudd (L) och Mikael Valier (KD), Dnr T2017-02396

§24 Sammanträdestider 2018 för trafiknämnden, Dnr T2017-02902

§25 Tyck till trafik- och utemiljö. Beskrivning och planerad vidareutveckling av tjänsten, Dnr T2017-02700

§26 Stockholms Framtida Avloppsrening. Genomförandeavtal med Stockholm Vatten och Avfall AB, Dnr T2017-02752

§27 Knowledge Innovation Community inom urban mobilitet. Beslut om deltagande, Dnr T2017-02698

§28 Årsavtal för vägmarkeringar. Upphandling, Dnr T2017-02473