Din position: Hem > Värmdö kommun > Samhällsplaneringsnämnden > Sammanträde 2014-04-29

Sammanträde 2014-04-29

Datum
Klockan
18:00
Plats

5 Kontoret informerar

22 VA-utbyggnad Violavägen/Märtavägen i Herrviksnäs S3

§21 Delgivningar, delegationsbeslut och ordförandebeslut i brådskande ärenden

§22 Budgetuppföljning 1 för SPN

§23 Detaljplan för del av Älvsby 1:13 m fl., Älvsby ängar

§24 Detaljplan för del av Älvsby 1:13 m fl., Ploglandet

§25 Detaljplan för del av Älvsby 1:13 m fl., Magneberg

§26 Avslutning av detaljplaneläggning för PFO Varvsvägen/Stadings Backe (I3)

§27 Exploateringsavtal avseende Östra Mörtnäs, del av Mörtnäs 1:12 m fl.

§28 Antagande av detaljplan för Östra Mörtnäs, del av Mörtnäs 1:12 m fl.

§29 Utställning av detaljplan för del av Prästgården 2:1 m fl., Värmdö kommun

§30 Start-PM för Norra Lagnö, Panama och Långsunda

§31 Ändring av gällande detaljplan för Fågelvik 1:334, Ingarö

§32 Detaljplan för del av Brunn 1:1, del av Brunn 1:505 samt Brunn 1:739, Vargbacken

§33 Översiktlig ekonomisk kalkyl för helikopterbas

§34 Detaljplan för Ripvägen m fl., Strömma, delområde S4B, beslut om utställning

§35 Upphävande av detaljplan Mörtnäs 1:12, (Reningsverk)

§36 Start-PM för Kolvik

§37 VA-utbyggnad Violavägen/Märtavägen i Herrviksnäs S3

§38 Antagande av Värmdö kommuns avfallsföreskrifter

§39 Reviderad taxa för slangdragning vid tömning av enskilda slamanläggningar