Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-03-13

Sammanträde 2014-03-13

Datum
Klockan
18:00
Plats
Telefonvägen 30, konferensanläggningen en trappa ner

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Inkomna medborgarförslag

2 Medborgarförslag Trekantens dag

Överlämnas till förvaltningen för beredning
Dnr 60-2014-1.2.4
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Beslutsärenden

3 Enheternas kvalitetsgarantier 2014

Dnr 483-2013-1.1
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
3 Tjutbilaga 01 Gemensam förskola kvalitetsgarantier 2014.pdf (298 kb) 3 Tjutbilaga 02 Norra förskoleområdet kvalitetsgarantier 2014.pdf (297 kb) 3 Tjutbilaga 03 Sydvästra förskoleområdet kvalitetsgarantier 2014.pdf (297 kb) 3 Tjutbilaga 04 Östra förskoleområdet kvalitetsgarantier 2014.pdf (295 kb) 3 Tjutbilaga 05 Axelsbergs vård- och omsorgsboende kvalitetsgarantier 2014.pdf (263 kb) 3 Tjutbilaga 06 Axgårdens kvalitetsgarantier 2014.pdf (267 kb) 3 Tjutbilaga 07 Fruängsgårdens servicehus kvalitetsgarantier 2014.pdf (253 kb) 3 Tjutbilaga 08 Hägersten-Liljeholmens hemtjänst kvalitetsgarantier 2014.pdf (254 kb) 3 Tjutbilaga 09 Trekantens servicehus kvalitetsgarantier 2014.pdf (287 kb) 3 Tjutbilaga 10 Äldrestöd kvalitetsgarantier 2014.pdf (270 kb) 3 Tjutbilaga 11 Assistansenheten kvalitetsgarantier.pdf (239 kb) 3 Tjutbilaga 12 Barn- och ungdomsenheten kvalitetsgarantier.pdf (358 kb) 3 Tjutbilaga 13 Beställarenheten funk kvalitetsgarantier.pdf (248 kb) 3 Tjutbilaga 14 Beställarenheten äldre kvalitetsgarantier.pdf (238 kb) 3 Tjutbilaga 15 Ekonomiskt bistånd kvalitetsgarantier.pdf (250 kb) 3 Tjutbilaga 16 Fruängens yrkesgrupp kvalitetsgarantier.pdf (295 kb) 3 Tjutbilaga 17 Glasade gången kvalitetsgarantier.pdf (302 kb) 3 Tjutbilaga 18 Hägerstens gruppbostäder kvalitetsgarantier.pdf (263 kb) 3 Tjutbilaga 19 Liljeholmens dv kvalitetsgarantier.pdf (240 kb) 3 Tjutbilaga 20 Liljeholmens gruppbostäder kvalitetsgarantier.pdf (237 kb) 3 Tjutbilaga 21 Stöd- och aktivitetsenheten kvalitetsgarantier.pdf (270 kb) 3 Tjutbilaga 22 Vuxenenheten kvalitetsgarantier.pdf (287 kb) 3 Tjutbilaga 23 Västertorps dv kvalitetsgarantier.pdf (297 kb)

4 Kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser - kvalitetsindikatorer i särskilda boendeformer för äldre

5 Sjukfrånvaro

Svar på skrivelse från (S), (MP) och (V)
Dnr 44-2014-1.2.1

Remissärenden

6 Strategi mot hemlöshet i Stockholms stad 2014-2019

7 Fossilbränsleoberoende organisation 2030

8 Ändrade riktlinjer för tobaks- och folkölstillsynen samt kontroll av receptfria läkemedel

10 Serveringstillstånd för restaurang The Black Swan

Yttrande till socialnämnden
Dnr 64-2014-1.5.2 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

11 Enheternas verksamhetsplaner 2014

Dnr 483-2013-1.1
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
11 Tjutbilaga 01 Norra förskoleområdet VP 2014.pdf (441 kb) 11 Tjutbilaga 02 Sydvästra förskoleområdet VP 2014.pdf (399 kb) 11 Tjutbilaga 03 Östra förskoleområdet VP 2014.pdf (410 kb) 11 Tjutbilaga 04 Axelsbergs vård- och omsorgsboende vp 2014.pdf (501 kb) 11 Tjutbilaga 05 Axgårdens vård- och omsorgsboende vp 2014.pdf (544 kb) 11 Tjutbilaga 06 Fruängsgårdens servicehus vp 2014.pdf (533 kb) 11 Tjutbilaga 07 Hägersten-Liljeholmens hemtjänst vp 2014.pdf (461 kb) 11 Tjutbilaga 08 Trekantens servicehus vp 2014.pdf (493 kb) 11 Tjutbilaga 09 Äldrestöd vp 2014.pdf (429 kb) 11 Tjutbilaga 10 Assistansenheten verksamhetsplan 2014.pdf (359 kb) 11 Tjutbilaga 11 Barn- och ungdomsenheten verksamhetsplan 2014.pdf (486 kb) 11 Tjutbilaga 12 Beställarenheten funktionsnedsättning verksamhetsplan 2014.pdf (507 kb) 11 Tjutbilaga 13 Beställarenheten äldre verksamhetsplan 2014.pdf (397 kb) 11 Tjutbilaga 14 Enheten för ekonomiskt bistånd verksamhetsplan 2014.pdf (524 kb) 11 Tjutbilaga 15 Fruängens yrkesgrupp verksamhetsplan 2014.pdf (455 kb) 11 Tjutbilaga 16 Glasade gången verksamhetsplan 2014.pdf (475 kb) 11 Tjutbilaga 17 Hägerstens gruppbostäder verksamhetspla 2014.pdf (426 kb) 11 Tjutbilaga 18 Liljeholmens dagliga verksamhet verksamhetsplan 2014.pdf (444 kb) 11 Tjutbilaga 19 Liljeholmens gruppbostäder verksamhetsplan 2014.pdf (435 kb) 11 Tjutbilaga 20 Stöd- och aktivitetsenheten verksamhetsplan 2014.pdf (474 kb) 11 Tjutbilaga 21 Vuxenenheten verksamhetsplan 2014.pdf (442 kb) 11 Tjutbilaga 22 Västertorps dagliga verksamhet verksamhetsplan 2014.pdf (395 kb) 11 Tjutbilaga 23 Administrativa avdelningen VP 2014.pdf (595 kb) 11 Tjutbilaga 24 Samhällplanering VP 2014.pdf (527 kb)

12 Enheternas verksamhetsberättelser 2013

Dnr 553-2013-1.2.1
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Snötippning i Vinterviken

Svar på skrivelse från Trafik- och renhållningsnämnden
Dnr 289-2013-3.2
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

19 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

20 Protokoll från förvaltningsgruppen

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

21 Förteckning över inkomna skrivelser

22 Anmälan av tjänstemannabeslut

23 Nämndens och förvaltningens frågor

Balanslista över inkomna skrivelser
Månadsrapport för februari 2014
Mejlas till nämnden

Slutet sammanträde

24 Yttrande till tingsrätten i adoptionsärende

25 Nedläggning av faderskapsutredning

26 Nedläggning av faderskapsutredning

27 Nedläggning av faderskapsutredning

28 Sociala delegationens protokoll

Protokoll från 11, 13, 18 och 27 februari 2014

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Medborgarförslag Trekantens dag

§3 Enheternas kvalitetsgarantier 2014

§4 Kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser - kvalitetsindikatorer i särskilda boendeformer för äldre

§6 Strategi mot hemlöshet i Stockholms stad 2014-2019

§7 Fossilbränsleoberoende organisation 2030

§8 Ändrade riktlinjer för tobaks- och folkölstillsynen samt kontroll av receptfria läkemedel

§9 Plansamråd för kvarteret Skattsedeln, Hägerstensåsen

§10 Serveringstillstånd för restaurang The Black Swan

§11 Enheternas verksamhetsplaner 2014

§12 Enheternas verksamhetsberättelser 2013

§13 Patientsäkerhetsberättelser 2013

§14 Verksamhetsuppföljningar inom äldreomsorg 2013

§15 Verksamhetsuppföljningar inom äldreomsorgen 2013

§16 Verksamhetsuppföljningar inom äldreomsorgen 2013

§17 Snötippning i Vinterviken

§21 Förteckning över inkomna skrivelser

§22 Anmälan av tjänstemannabeslut

§29 Sociala delegationens protokoll