Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-03-26

Sammanträde 2015-03-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Husby Träff, Edvard Griegsgången 16, Husby centrum

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar kl. 17:30 – endast för nämndens ledamöter

Läs mer...Allmänhetens frågestund, klockan 18:00-18:45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

Allmänhetens frågestund inleds med information från Svenska Bostäder om den planerade ombyggnaden av Husby centrum.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde - beslutsärenden

3 Ansökan om ändring i vårdnad gällande särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 10b § föräldrabalken (FB)

4 Ansökan om ändring i vårdnad gällande särskilt förordnad vårdshavare enligt 6 kap 10c § föräldrabalken (FB)

5 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

Allmänhetens frågestund, Öppet sammanträde

6 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

7 Uppföljningsrapport till nämnden i mars 2015

8 Underlag för budget 2016 med inriktning för 2017 och 2018 - (Utsändes senare)

10 Reviderad äldreboendeplan för region Västerort

11 Resepolicy för anställda vid Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

12 Satsningar på ökad fysisk aktivitet för ungdomar i Järvaområdet

Remissärende

13 Trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 97-2015-1.5.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

14 Patientsäkerhetsberättelse 2014

15 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

16 Konferenser och utbildningar

18 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

19 Protokoll från pensionärsrådet

20 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

21 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

22 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

23 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av föregående protokoll

§3 Ansökan om ändring i vårdnad gällande särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 10b § föräldrabalken (FB)

§4 Ansökan om ändring i vårdnad gällande särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 10b § föräldrabalken (FB)

§5 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

§6 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§7 Uppföljningsrapport till nämnden i mars 2015

§8 Underlag för budget 2016 med inriktning för 2017 och 2018

§10 Reviderad äldreboendeplan för region Västerort

§11 Resepolicy för anställda vid Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

§12 Satsningar på ökad fysisk aktivitet för ungdomar i Järvaområdet

§13 Trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016

§14 Patientsäkerhetsberättelse 2014

§15 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

§16 Konferenser och utbildningar

§18 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§19 Protokoll från pensionärsrådet

§20 Anmälan av delegationsbeslut

§21 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

§22 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

§23 Anmälan av sociala delegationens protokoll