Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2019-12-12

Sammanträde 2019-12-12

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Rese- och mötespolicy för Stockholms stad, Svar på remiss (A)

8 Stockholms stads säkerhetsprogram 2020-2023. Svar på remiss (A)

9 Ekonomisk uppföljning per november, 2019 (E)

10 Motion av Clara Lindblom (V) om stärkande av stadens arbete mot oseriösa värdar. Svar på remiss (FL)

11 Tidig markreservation inom Vinsta industriområde i Vinsta till befintliga tomträttshavare (PU) Hässelby-Vällingby sdf

12 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Kvadern 1 och Kvadern 2 i Hässelby strand till Kvadern 1&2 Hässelby AB samt inom fastigheten Säteritaket 1 i Hässelby gård till Sagax projektutveckling AB (PU) Hässelby-Vällingby sdf

13 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Firman 1 samt del av fastigheten Grimsta 1:2 i Vällingby till AB Svenska Bostäder (PU) Hässelby-Vällingby sdf

14 Slutredovisning av utbyggnad för bygghandel inom fastigheten Sadeltaket 1 i Bällsta med Aktiebolaget Karl Ekesiöö (PU) Bromma sdf

15 Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Bromma med Riksbyggen ekonomisk förening. Genomförandebeslut (PU) Bromma sdf

16 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 intill Lisebergsvägen i Älvsjö till AB Familjebostäder och AB Abacus Bostad. Inriktningsbeslut (PU) Hägersten-Liljeholmen sdf

17 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Hägersten 1:1 intill Spöksonaten 1 i Hägersten till HEBA Fastighets AB (PU) Hägersten-Liljeholmen sdf

18 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 intill kvarteret Turmalinen i Solberga till Byggnadsfirman Viktor Hansson AB (PU) Älvsjö sdf

19 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Aspholmen 1 i Vårberg till Vårlöv KB (PU) Skärholmen sdf

20 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom fastigheten Siljan 5 och del av Årsta 1:1 i Årsta med Besqab Bostadsmark V AB. Genomförandebeslut (PU) Enskede-Årsta-Vantör sdf

21 Markanvisning för bostäder och parkeringsgarage inom fastigheten Johanneshov 1:1 m.fl. i Johanneshov till Einar Mattsson Projekt AB, Stockholm Parkering AB och Micasa Fastigheter i Stockholm AB (PU) Enskede-Årsta-Vantör sdf

22 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Årsta 1:1 på Årstafältet till Aros Bostad AB, Bergsundet Årsta AB, Selvaag Bolig AB, Byggnadsfirman Erik Wallin AB och Gimle Bostad AB (PU) Enskede-Årsta-Vantör sdf

23 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Farfarstäppan 2 i Stureby till Bäckaskiftshuset AB (PU) Enskede-Årsta-Vantör sdf

24 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Vallhunden 7 och Mjölkboden 4 i Rågsved till SIG Invest AB, Vallhunden Fastighets AB och Fastigheten Stockholm Mjölkboden 4 AB (PU) Enskede-Årsta-Vantör sdf

25 Markanvisning för bostäder och förskola inom fastigheterna Låsgången 1 och Låsgången 2 i Rågsved till Hagsätra Utveckling AB (PU) Enskede-Årsta-Vantör

26 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 i Hagsätra till ByggVesta AB och AB Stockholmshem (PU) Enskede-Årsta-Vantör sdf

27 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Assessorn 2 och Skarpnäcks gård 1:1 i Bagarmossen till AB Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut (PU) Skarpnäck sdf

28 Markanvisning för bostäder och förskola inom fastigheten Farsta 2:1 i Farsta till Småa AB (PU) Farsta sdf

29 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Barkborren 6 i Hammarbyhöjden till Barkborren Förvaltning AB (PU)

30 Södra Värtan i Norra Djurgårdsstaden. Reviderat inriktningsbeslut och genomförandebeslut (SP)

31 Tillägg till avtal om markanvisning för kontors- och centrumändamål inom fastigheten Södermalm 7:87 vid Slussen till Tranbodarne 11 KB (SP)

32 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Södermalm 2:8 till Byggnadsfirman Erik Wallin AB (SP)

33 Markanvisning för bostäder och kontor inom fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i stadsdelarna Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad till NCC Property Femtiotre AB, JM AB och Sveafastigheter Bostad AB (SP)

35 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Hjorthagen 1:3 i Norra Djurgårdsstaden, Östermalm, till Kärnhem Bostadsproduktion AB och Tobin Properties AB (SP)

36 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för bostadsändamål inom del av fastigheten Södermalm 8:1 i Södermalm, med Byggnadsfirman Erik Wallin AB (SP)

37 Markanvisning för idrottsändamål, skola, kontor och hotell inom del av fastigheten Vasastaden 1:16 i Hagastaden, Norrmalm, till Serneke Projektstyrning AB (SP)

38 Motion om masshantering från Emilia Bjuggren (S) och Jan Valeskog (S). Svar på remiss (M&T)

39 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Grenå 4 och del av Akalla 4:1 i Kista till Grenå 4 AB. Inriktningsbeslut

40 Markanvisning för idrottshall till Stockholms stads fastighetskontor, parkeringsgarage till Stockholms stads parkerings AB, samt bostäder och lokaler till Primula Byggnads AB, och Sveafastigheter Bostad AB inom fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Hammarbyhöjden och Kärrtorp

41 Byggnation i Tjurbergsparken. Svar på skrivelse

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom

§5 Anmälan av minnesanteckningar från rådet för

§7 Rese- och mötespolicy för Stockholms stad, Svar på

§8 Stockholms stads säkerhetsprogram 2020-2023. Svar på

§9 Anmälan av ekonomisk uppföljning per november 2019

§10 Motion av Clara Lindblom (V) om stärkande av stadens

§11 Tidig markreservation inom Vinsta industriområde i

§12 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Kvadern

§13 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Firman 1

§14 Slutredovisning av utbyggnad för bygghandel inom

§15 Överenskommelse om exploatering med försäljning för

§16 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga

§17 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Hägersten

§18 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga

§19 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Aspholmen

§20 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för

§21 Markanvisning för bostäder inom fastigheten

§22 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Årsta 1:1

§23 Markanvisning för bostäder inom fastigheten

§24 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Vallhunden

§25 Markanvisning för bostäder och förskola inom

§26 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten

§27 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Assessorn

§28 Markanvisning för bostäder och förskola inom

§29 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Barkborren

§33 Markanvisning för bostäder och kontor inom fastigheten

§35 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten

§37 Markanvisning för idrottsändamål, skola, kontor och

§38 Motion om masshantering från Emilia Bjuggren (S) och

§39 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Grenå 4

§40 Markanvisning för idrottshall till Stockholms stads

§41 Byggnation i Tjurbergsparken. Svar på skrivelse från