Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-03-26

Sammanträde 2015-03-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Telefonvägen 30, konferensanläggningen en trappa ner

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

2 Ny metod för snöröjning

4 Kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser Kvalitetsindikatorer i särskilda boendeformer för äldre

5 Enheternas kvalitetsgarantier 2015

Dnr 558-2014-1.1
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
5 Tjutbilaga 01 Förskolornas kvalitetsgaranti 2015.pdf (295 kb) 5 Tjutbilaga 02 Axelsbergs vård- och omsorgsboende kvalitetsgaranti 2015.pdf (298 kb) 5 Tjutbilaga 03 Axgårdens vob kvalitetsgaranti 2015.pdf (312 kb) 5 Tjutbilaga 04 Fruängsgårdens servicehus kvalitetsgaranti 2015.pdf (307 kb) 5 Tjutbilaga 05 Hägersten-Liljeholmens hemtjänst kvalitetsgaranti 2015.pdf (306 kb) 5 Tjutbilaga 06 Trekantens servicehus kvalitetsgaranti 2015.pdf (304 kb) 5 Tjutbilaga 07 Äldrestöd kvalitetsgaranti 2015.pdf (320 kb) 5 Tjutbilaga 08 Assistansenheten, kvalitetsgarantier 2015.pdf (238 kb) 5 Tjutbilaga 09 Barn- och ungdomsenheten, kvalitetsgarantier 2015.pdf (300 kb) 5 Tjutbilaga 10 Beställarenheten äldre kvalitetsgaranti 2015.pdf (240 kb) 5 Tjutbilaga 11 Beställarenheten, funktionsnedsättning, kvalitetsgarantier 2015.pdf (243 kb) 5 Tjutbilaga 12 Enheten for ekonomiskt bistånd, kvalitetsgarantier 2015.pdf (292 kb) 5 Tjutbilaga 13 Fruängens yrkesgrupp, kvalitetsgarantier 2015.pdf (341 kb) 5 Tjutbilaga 14 Glasade gången, kvalitetsgarantier 2015.pdf (339 kb) 5 Tjutbilaga 15 Hägerstens gruppbostäder, kvalitetsgarantier 2015.pdf (238 kb) 5 Tjutbilaga 16 Liljeholmens dagliga verksamhet, kvalitetsgarantier 2015.pdf (345 kb) 5 Tjutbilaga 17 Liljeholmens gruppbostäder, kvalitetsgarantier 2015.pdf (293 kb) 5 Tjutbilaga 18 Stöd- och aktivitetsenheten, Boende och boendestöd, kvalitetsgarantier 2015.pdf (242 kb) 5 Tjutbilaga 19 Stöd- och aktivitetsenheten, Droppen Bruket, kvalitetsgarantier 2015.pdf (263 kb) 5 Tjutbilaga 20 Stöd- och aktivitetsenheten, Hägergruppen, kvalitetsgarantier 2015.pdf (252 kb) 5 Tjutbilaga 21 Stöd- och aktivitetsenheten, Kravatten, kvalitetsgarantier 2015.pdf (238 kb) 5 Tjutbilaga 22 Stöd- och aktivitetsenheten, Nätverket, kvalitetsgarantier 2015.pdf (264 kb) 5 Tjutbilaga 23 Stöd- och aktivitetsenheten, Steget framåt, kvalitetsgarantier 2015.pdf (267 kb) 5 Tjutbilaga 24 Stöd- och aktivitetsenheten, Tora, kvalitetsgarantier 2015.pdf (255 kb) 5 Tjutbilaga 25 Vuxenenheten, kvalitetsgarantier 2015.pdf (285 kb) 5 Tjutbilaga 26 Västertorps dagliga verksamhet, kvalitetsgarantier 2015.pdf (340 kb) 5 Tjutbilaga 27 Årstadals gruppbostäder, kvalitetsgarantier 2015.pdf (291 kb)

6 Förlängning av avtal med Attendo LSS AB om gruppbostaden Broder Pehr

Remissärenden

7 Trafikförändringar i SL trafiken 2015/2016

9 Plansamråd för fastigheten Hägersten 2:6 m.fl. i Henriksbergs verksamhetsområde i Hägersten

Anmälningsärenden

10 Boendeplanering för äldre i regionen Västra Söderort Reviderad 2015

11 Enheternas verksamhetsplaner 2015

Dnr 558-2014-1.111
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
11 Tjutbilaga 01 Norra förskoleomradet vp 2015.pdf (469 kb) 11 Tjutbilaga 02 Sydvästra förskoleområdet vp 2015.pdf (367 kb) 11 Tjutbilaga 03 Östra förskoleomradet vp 2015.pdf (471 kb) 11 Tjutbilaga 04 Axelsbergs vård- och omsorgsboende VP 2015.pdf (509 kb) 11 Tjutbilaga 05 Axgårdens vård- och omsorgsboende VP 2015.pdf (554 kb) 11 Tjutbilaga 06 Fruängsgårdens servicehus VP 2015.pdf (576 kb) 11 Tjutbilaga 07 Hägersten-Liljeholmens hemtjänst VP 2015.pdf (472 kb) 11 Tjutbilaga 08 Trekantens servicehus VP 2015.pdf (513 kb) 11 Tjutbilaga 09 Äldrestöd VP 2015.pdf (448 kb) 11 Tjutbilaga 10 Assistansenheten, VP 2015.pdf (321 kb) 11 Tjutbilaga 11 Barn- och ungdomsenheten, verksamhetsplan 2015.pdf (457 kb) 11 Tjutbilaga 12 Beställarenheten funktionsnedsättning, VP 2015.pdf (537 kb) 11 Tjutbilaga 13 Beställarenheten äldre VP 2015.pdf (382 kb) 11 Tjutbilaga 14 Enheten för ekonomiskt bistånd, VP 2015.pdf (519 kb) 11 Tjutbilaga 15 Fruängens Yrkesgrupp, VP 2015.pdf (460 kb) 11 Tjutbilaga 16 Glasade gången, VP 2015.pdf (460 kb) 11 Tjutbilaga 17 Hägerstens gruppbostäder, VP 2015.pdf (418 kb) 11 Tjutbilaga 18 Liljeholmens dagliga verksamhet, VP 2015.pdf (437 kb) 11 Tjutbilaga 19 Liljeholmens gruppbostäder, VP 2015.pdf (433 kb) 11 Tjutbilaga 20 Stöd- och aktivitetsenheten, VP 2015.pdf (505 kb) 11 Tjutbilaga 21 Vuxenenheten, VP 2015.pdf (500 kb) 11 Tjutbilaga 22 Västertorps dagliga verksamhet, VP 2015.pdf (367 kb) 11 Tjutbilaga 23 Årstadals gruppbostäder, VP 2015.pdf (408 kb) 11 Tjutbilaga 24 Administrativa avdelningen vp 2015.pdf (658 kb) 11 Tjutbilaga 25 Samhällsplaneringsavdelningen vp 2015.pdf (506 kb)

12 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

13 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

14 Protokoll från förvaltningsgruppen

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

15 Förteckning över inkomna skrivelser

16 Anmälan av tjänstemannabeslut

17 Nämndens och förvaltningens frågor

Månadsrapport för februari
Balanslista över inkomna skrivelser från nämnden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Slutet sammanträde

18 Gemensam upphandling av insatser för barn, unga och familjer för Stockholms stad - dygnetruntvård

Godkännande av förfrågningsunderlag
Dnr 73-2015-2.2.1 Omedelbar justering

19 Gemensam upphandling av insatser för barn, unga och familjer för Stockholms stad - öppenvård

Godkännande av förfrågningsunderlag
Dnr 74-2015-2.2.1 Omedelbar justering

20 Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption

21 Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption

22 Nedläggning av faderskapsutredning

23 Nedläggning av faderskapsutredning

24 Nedläggning av faderskapsutredning

25 Nedläggning av faderskapsutredning

26 Nedläggning av faderskapsutredning

27 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Protokoll från 2 mars, 5 mars och 17 mars 2015

§1 Val av justerare och dag för justering

§4 Kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser Kvalitetsindikatorer i särskilda boendeformer för äldre

§5 Enheternas kvalitetsgarantier 2015

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
5 Tjutbilaga 01 Förskolornas kvalitetsgaranti 2015.pdf (295 kb) 5 Tjutbilaga 02 Axelsbergs vård- och omsorgsboende kvalitetsgaranti 2015.pdf (298 kb) 5 Tjutbilaga 03 Axgårdens vob kvalitetsgaranti 2015.pdf (312 kb) 5 Tjutbilaga 04 Fruängsgårdens servicehus kvalitetsgaranti 2015.pdf (307 kb) 5 Tjutbilaga 05 Hägersten-Liljeholmens hemtjänst kvalitetsgaranti 2015.pdf (306 kb) 5 Tjutbilaga 06 Trekantens servicehus kvalitetsgaranti 2015.pdf (304 kb) 5 Tjutbilaga 07 Äldrestöd kvalitetsgaranti 2015.pdf (320 kb) 5 Tjutbilaga 08 Assistansenheten, kvalitetsgarantier 2015.pdf (238 kb) 5 Tjutbilaga 09 Barn- och ungdomsenheten, kvalitetsgarantier 2015.pdf (300 kb) 5 Tjutbilaga 10 Beställarenheten äldre kvalitetsgaranti 2015.pdf (240 kb) 5 Tjutbilaga 11 Beställarenheten, funktionsnedsättning, kvalitetsgarantier 2015.pdf (243 kb) 5 Tjutbilaga 12 Enheten for ekonomiskt bistånd, kvalitetsgarantier 2015.pdf (292 kb) 5 Tjutbilaga 13 Fruängens yrkesgrupp, kvalitetsgarantier 2015.pdf (341 kb) 5 Tjutbilaga 14 Glasade gången, kvalitetsgarantier 2015.pdf (339 kb) 5 Tjutbilaga 15 Hägerstens gruppbostäder, kvalitetsgarantier 2015.pdf (238 kb) 5 Tjutbilaga 16 Liljeholmens dagliga verksamhet, kvalitetsgarantier 2015.pdf (345 kb) 5 Tjutbilaga 17 Liljeholmens gruppbostäder, kvalitetsgarantier 2015.pdf (293 kb) 5 Tjutbilaga 18 Stöd- och aktivitetsenheten, Boende och boendestöd, kvalitetsgarantier 2015.pdf (242 kb) 5 Tjutbilaga 19 Stöd- och aktivitetsenheten, Droppen Bruket, kvalitetsgarantier 2015.pdf (263 kb) 5 Tjutbilaga 20 Stöd- och aktivitetsenheten, Hägergruppen, kvalitetsgarantier 2015.pdf (252 kb) 5 Tjutbilaga 21 Stöd- och aktivitetsenheten, Kravatten, kvalitetsgarantier 2015.pdf (238 kb) 5 Tjutbilaga 22 Stöd- och aktivitetsenheten, Nätverket, kvalitetsgarantier 2015.pdf (264 kb) 5 Tjutbilaga 23 Stöd- och aktivitetsenheten, Steget framåt, kvalitetsgarantier 2015.pdf (267 kb) 5 Tjutbilaga 24 Stöd- och aktivitetsenheten, Tora, kvalitetsgarantier 2015.pdf (255 kb) 5 Tjutbilaga 25 Vuxenenheten, kvalitetsgarantier 2015.pdf (285 kb) 5 Tjutbilaga 26 Västertorps dagliga verksamhet, kvalitetsgarantier 2015.pdf (340 kb) 5 Tjutbilaga 27 Årstadals gruppbostäder, kvalitetsgarantier 2015.pdf (291 kb)

§6 Förlängning av avtal med Attendo LSS AB om gruppbostaden Broder Pehr

§10 Boendeplanering för äldre i regionen Västra Söderort Reviderad 2015

§11 Enheternas verksamhetsplaner 2015

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
11 Tjutbilaga 01 Norra förskoleomradet vp 2015.pdf (469 kb) 11 Tjutbilaga 02 Sydvästra förskoleområdet vp 2015.pdf (367 kb) 11 Tjutbilaga 03 Östra förskoleomradet vp 2015.pdf (471 kb) 11 Tjutbilaga 04 Axelsbergs vård- och omsorgsboende VP 2015.pdf (509 kb) 11 Tjutbilaga 05 Axgårdens vård- och omsorgsboende VP 2015.pdf (554 kb) 11 Tjutbilaga 06 Fruängsgårdens servicehus VP 2015.pdf (576 kb) 11 Tjutbilaga 07 Hägersten-Liljeholmens hemtjänst VP 2015.pdf (472 kb) 11 Tjutbilaga 08 Trekantens servicehus VP 2015.pdf (513 kb) 11 Tjutbilaga 09 Äldrestöd VP 2015.pdf (448 kb) 11 Tjutbilaga 10 Assistansenheten, VP 2015.pdf (321 kb) 11 Tjutbilaga 11 Barn- och ungdomsenheten, verksamhetsplan 2015.pdf (457 kb) 11 Tjutbilaga 12 Beställarenheten funktionsnedsättning, VP 2015.pdf (537 kb) 11 Tjutbilaga 13 Beställarenheten äldre VP 2015.pdf (382 kb) 11 Tjutbilaga 14 Enheten för ekonomiskt bistånd, VP 2015.pdf (519 kb) 11 Tjutbilaga 15 Fruängens Yrkesgrupp, VP 2015.pdf (460 kb) 11 Tjutbilaga 16 Glasade gången, VP 2015.pdf (460 kb) 11 Tjutbilaga 17 Hägerstens gruppbostäder, VP 2015.pdf (418 kb) 11 Tjutbilaga 18 Liljeholmens dagliga verksamhet, VP 2015.pdf (437 kb) 11 Tjutbilaga 19 Liljeholmens gruppbostäder, VP 2015.pdf (433 kb) 11 Tjutbilaga 20 Stöd- och aktivitetsenheten, VP 2015.pdf (505 kb) 11 Tjutbilaga 21 Vuxenenheten, VP 2015.pdf (500 kb) 11 Tjutbilaga 22 Västertorps dagliga verksamhet, VP 2015.pdf (367 kb) 11 Tjutbilaga 23 Årstadals gruppbostäder, VP 2015.pdf (408 kb) 11 Tjutbilaga 24 Administrativa avdelningen vp 2015.pdf (658 kb) 11 Tjutbilaga 25 Samhällsplaneringsavdelningen vp 2015.pdf (506 kb)

§15 Förteckning över inkomna skrivelser

§16 Anmälan av tjänstemannabeslut

§17 Nämndens och förvaltningens frågor

§18 Gemensam upphandling av insatser för barn, unga och familjer för Stockholms stad - dygnetruntvård

§19 Gemensam upphandling av insatser för barn, unga och familjer för Stockholms stad - öppenvård

§27 Anmälan av sociala delegationens protokoll