Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2020-12-10

Sammanträde 2020-12-10

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11 2020 (Adm)

7 Anmälan av nedskrivning av fordringar (Adm)

INVESTERINGSÄRENDEN

8 Cykel, Störtloppsvägen och Västertorpsvägen i Hägersten. Inriktningsbeslut (Tp)

9 Reinvestering belysning 2021. Genomförandebeslut (Inf)

10 Tenstadalen, en del av Grönare Stockholm. Genomförandebeslut (Stm)

11 Reinvesteringsåtgärder på cykelvägnätet under 2021. Genomförandebeslut (Stm)

12 Reinvestering av små platser och torg 2021-2023. Genomförandebeslut (Stm)

13 Tillgänglighetsåtgärder 2021. Genomförandebeslut (Tp)

14 Hinder på Wahrensdorfsgatan. Genomförandebeslut (Tp)

15 Trafikantförbättrande åtgärder 2021 (Tp)

16 Hastighetsplaner. Trafiksäkerhetsåtgärder i delområde 1, etapp 2, Spånga-Tensta och Kungsholmen. Genomförandebeslut (Tp)

17 Hastighetsplaner. Trafiksäkerhetsåtgärder i delområde 2, etapp 2, Hässelby-Vällingby, Norrmalm och Liljeholmen inkl Fruängen. Genomförandebeslut (Tp)

18 Hastighetsplaner. Trafiksäkerhetsåtgärder i delområde 3, etapp 1, Farsta, Skarpnäck och Östermalm. Genomförandebeslut (Tp)

19 Översyn av hastighetsgränser i Bromma, Vantör och Älvsjö. Genomförandebeslut (Tp)

20 Renovering av Sergels torgs tätskikt. Slutredovisning (Inf)

21 Spårväg City, delgenomförande. Slutredovisning (Tp)

ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN

22 Stadens skyfallshantering. Projektrapport nr 6/2020, KS 2020/1221. Yttrande över revisionsrapport (Stm)

23 Trafikolyckor 2019. En årlig redovisning av trafikolycksutvecklingen. Lägesrapport (Tp)

24 Klottersanering. Upphandling av årsavtal (Stm)

25 Trafikanordningsplaner och schakt- och öppningstillstånd. Revidering av viten (Ti)

26 Förslag till ändring i trafikförordningen (19981276). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Ti)

27 Motion om kolonilotter. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm)

28 Överdäckning av centralbron. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

29 Om att Inrätta gröna parkeringsköp och en mobilitetsfond. Motion från Arvid Vikman (S). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

30 Stockholms stads trygghetsprogram 2020-2023. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm)

31 Öka trafiksäkerheten för barn och unga kring Järvabadet. Svar på skrivelse från Rikard Warlenius m.fl. (V) (Tp)

TILLÄGGSÄRENDEN

32 Cykelåtgärder på Igeldammsgatan, Mariebergsgatan och i korsningen med Drottningholmsvägen och Lilla Västerbron. Genomförandebeslut. (Tp)

33 Program för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden. Revidering (Tp, Expl, Sbk, Mf, stdf)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11 2020

§7 Anmälan av nedskrivning av fordringar

§8 Cykel, Störtloppsvägen och Västertorpsvägen i Hägersten. Inriktningsbeslut

§9 Reinvestering belysning 2021. Genomförandebeslut

§10 Tenstadalen, en del av Grönare Stockholm. Genomförandebeslut

§11 Reinvesteringsåtgärder på cykelvägnätet under 2021. Genomförandebeslut

§12 Reinvestering av små platser och torg 2021-2023. Genomförandebeslut

§13 Tillgänglighetsåtgärder 2021. Genomförandebeslut

§14 Hinder på Wahrensdorfsgatan. Genomförandebeslut

§15 Trafikantförbättrande åtgärder 2021

§16 Hastighetsplaner. Trafiksäkerhetsåtgärder i delområde 1, etapp 2, Spånga-Tensta och Kungsholmen. Genomförandebeslut

§17 Hastighetsplaner. Trafiksäkerhetsåtgärder i delområde 2, etapp 2, Hässelby-Vällingby, Norrmalm och Liljeholmen inkl Fruängen. Genomförandebeslut

§18 Hastighetsplaner. Trafiksäkerhetsåtgärder i delområde 3, etapp 1, Farsta, Skarpnäck och Östermalm. Genomförandebeslut

§19 Översyn av hastighetsgränser i Bromma, Vantör och Älvsjö. Genomförandebeslut

§21 Spårväg City, delgenomförande. Slutredovisning

§22 Stadens skyfallshantering. Projektrapport nr 6/2020, KS 2020/1221. Yttrande över revisionsrapport

§23 Trafikolyckor 2019. En årlig redovisning av trafikolycksutvecklingen. Lägesrapport

§24 Klottersanering. Upphandling av årsavtal

§25 Trafikanordningsplaner och schakt- och öppningstillstånd. Revidering av viten

§26 Förslag till ändring i trafikförordningen (19981276). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§27 Motion om kolonilotter. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§28 Överdäckning av centralbron. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§29 Om att Inrätta gröna parkeringsköp och en mobilitetsfond. Motion från Arvid Vikman (S). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§30 Stockholms stads trygghetsprogram 2020-2023. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§31 Öka trafiksäkerheten för barn och unga kring Järvabadet. Svar på skrivelse från Rikard Warlenius m.fl. (V)

§32 Cykelåtgärder på Igeldammsgatan, Mariebergsgatan och i korsningen med Drottningholmsvägen och Lilla Västerbron. Genomförandebeslut

§33 Program för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden. Revidering