Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-02-19

Sammanträde 2015-02-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden till allmänheten inleds med information från förvaltningen om nämndens verksa Läs mer...mhetsberättelse 2014.
Sammanträdet startar efter allmänhetens frågestund, dock senast kl. 19:00.

1 Val av justerare och dag för justering

Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering, fastställande av dagordning samt upprop och närvaroregistrering.

2:a Verksamhetsplan år 2015 – nytt beslut

4 Ny lex Sarah-ansvarig för socialtjänstavdelningen

6 Avtals- och kvalitetsuppföljning av Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende 2014

8 Verksamhetsuppföljning av Dianagårdens vård- och omsorgsboende 2014

9 Uppföljning av dagverksamheterna Östermalm

11 Städplan på Linnégårdens vård- och omsorgsboende

Remissärenden

12 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd till - Djurgårdsterassen

Remiss från socialförvaltningen-tillståndsenheten
Dnr 2015-41-1.5.2. (Omedelbar justering)

13 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd till Restaurang Horisont

Remiss från socialförvaltningen-tillståndsenheten Dnr 2015-42-1.5.2. (Omedelbar justering)

14 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd - El Taco Truck

Remiss från socialförvaltningen-tillståndsenheten Dnr 2015-52-1.5.2. (Omedelbar justering)

15 Utvärdering och förslag till reglering av mobila matförsäljningsställen

Remiss från kommunstyrelsen Dnr 2014-771-1.5.1. (Omedelbar justering)

16 Gångplan för Stockholm

Remiss från trafikkontoret
Dnr 2014-699-1.5.3.

Anmälningsärenden

17 Minnesanteckningar från BRÅ Östermalm inklusive Trygghetsvandring

18 Anmälan av delegationsbeslut enligt delegationsordningen

19 Anmälan av promemoria 2015-02-19 med förteckning av inkomna brev, skrivelser m.m.

20 Information av stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde, Anmälningsärenden

22 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§2:a Verksamhetsplan år 2015 - nytt beslut

§4 Ny lex Sarah-ansvarig för socialtjänstavdelningen

§8 Verksamhetsuppföljning av Dianagårdens vård- och omsorgsboende 2014

§11 Städplan på Linnégårdens vård- och omsorgsboende

§12 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd till - Djurgårdsterassen­

§13 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd till Restaurang Horisont

§14 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd - El Taco Truck

§15 Utvärdering och förslag till reglering av mobila matförsäljningsställen

§17 Minnesanteckningar från BRÅ Östermalm inklusive Trygghetsvandring

§18 Anmälan av delegationsbeslut enligt delegationsordningen

§19 Anmälan av promemoria 2015-02-19 med förteckning av inkomna brev, skrivelser m.m.

§20 Information av stadsdelsdirektören

§22 Anmälan av sociala delegationens protokoll