Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-04-14

Sammanträde 2016-04-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

1 Val av justerare och dag för justering

- Upprop och närvarorapportering
- Val av protokollsjusterare
- Tid för protokollsjustering
- Anmälan av föregående protokoll
- Fastställande av dagordning

Medborgarförslag

2 Utegym i Humlegården

3 Hundrastgård på Gärdet

6 Ungdomsråd

Svar på skrivelse från Therese Carlborg m.fl. (M) och Mimmi Deljerud Engholm (L)
Dnr 2016-160-1.1.

7 Upphandling av matleverantör till Dianagårdens vård- och omsorgsboende

11 Yttrande till Arbetsmiljöverket - Dianagårdens vård- och omsorgsboende

Remissärenden

12 Serveringstillstånd Nybrogatan

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 2016-84-1.5.2. (Omedelbar justering)

13 Serveringstillstånd Segersmak

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 2016-103-1.5.2. (Omedelbar justering)

14 Minska utsläppen och bygg bostäder vid västra Valhallavägen

Remiss från kommunstyrelsen, svar på motion (2016:24) av Karin Ernholm (C)
Dnr 2016-106-1.5.3.

Anmälningsärenden

15 Månadsrapport april 2016

16 Förskolans likabehandlingsplaner

Dnr 2016-138-1.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
16 Tjutbilaga 1 Likabehandlingsplan förskolan Filosofen - Centrala Östermalms förskolor.pdf (631 kb) 16 Tjutbilaga 10 a Likabehandlingsplan förskolan Lärkstaden-Västan - Engelbrekts förskolor.pdf (93 kb) 16 Tjutbilaga 10 b Likabehandlingsplan förskolan Lärkstaden-Östan - Engelbrekts förskolor.pdf (98 kb) 16 Tjutbilaga 10 c Likabehandlingsplan förskolan Lärkstaden-Kulingen - Engelbrekts förskolor.pdf (102 kb) 16 Tjutbilaga 11 a Likabehandlingsplan förskolan Ruddammen-Junibacken - Engelbrekts förskolor.pdf (79 kb) 16 Tjutbilaga 11 b Likabehandlingsplan förskolan Ruddammen-Lönneberga - Engelbrekts förskolor.pdf (90 kb) 16 Tjutbilaga 11 c Likabehandlingsplan förskolan Ruddammen-Bullerbyn - Engelbrekts förskolor.pdf (104 kb) 16 Tjutbilaga 11 d Likabehandlingsplan förskolan Ruddammen-Villekulla - Engelbrekts förskolor.pdf (79 kb) 16 Tjutbilaga 12 a Likabehandlingsplan förskolan Villagatan-Ugglan - Engelbrekts förskolor.pdf (98 kb) 16 Tjutbilaga 12 b Likabehandlingsplan förskolan Villagatan-Grodan - Engelbrekts förskolor.pdf (123 kb) 16 Tjutbilaga 12 c Likabehandlingsplan förskolan Villagatan-Myran - Engelbrekts förskolor.pdf (97 kb) 16 Tjutbilaga 12 d Likabehandlingsplan förskolan Villagatan-Kråkan - Engelbrekts förskolor.pdf (92 kb) 16 Tjutbilaga 12 e Likabehandlingsplan förskolan Villagatan-Ekorren - Engelbrekts förskolor.pdf (109 kb) 16 Tjutbilaga 12 f Likabehandlingsplan förskolan Villagatan-Haren - Engelbrekts förskolor.pdf (95 kb) 16 Tjutbilaga 12 g Likabehandlingsplan förskolan Villagatan-Igelkotten - Engelbrekts förskolor.pdf (103 kb) 16 Tjutbilaga 13 Likabehandlingsplan förskolan Breiten - Gärdets förskolor.pdf (588 kb) 16 Tjutbilaga 14 Likabehandlingsplan förskolan Fältöversten - Gärdets förskolor.pdf (563 kb) 16 Tjutbilaga 15 Likabehandlingsplan förskolan Gärdesbacken - Gärdets förskolor.pdf (715 kb) 16 Tjutbilaga 16 Likabehandlingsplan förskolan Mässen - Gärdets förskolor.pdf (555 kb) 16 Tjutbilaga 17 Likabehandlingsplan förskolan Rio - Gärdets förskolor.pdf (559 kb) 16 Tjutbilaga 18 Likabehandlingsplan förskolan Sandhamn - Gärdets förskolor.pdf (558 kb) 16 Tjutbilaga 19 Likabehandlingsplan förskolan Skeppet - Gärdets förskolor.pdf (608 kb) 16 Tjutbilaga 2 Likabehandlingsplan förskolan Forskaren - Centrala Östermalms förskolor.pdf (684 kb) 16 Tjutbilaga 20 Likabehandlingsplan förskolan Tegeludden - Gärdets förskolor.pdf (683 kb) 16 Tjutbilaga 21 a Likabehandlingsplan förskolan Skeppargatan 34-Tellus - Hedvig Eleonora förskolor.pdf (605 kb) 16 Tjutbilaga 21 b Likabehandlingsplan förskolan Skeppargatan 34-Pluto - Hedvig Eleonora förskolor.pdf (664 kb) 16 Tjutbilaga 21 c Likabehandlingsplan förskolan Skeppargatan 34-Solstrålen - Hedvig Eleonora förskolor.pdf (699 kb) 16 Tjutbilaga 22 a Likabehandlingsplan förskolan Storgatan 23-Månen - Hedvig Eleonora förskolor.pdf (628 kb) 16 Tjutbilaga 22 b Likabehandlingsplan förskolan Storgatan 23-Galaxen - Hedvig Eleonora förskolor.pdf (622 kb) 16 Tjutbilaga 22 c Likabehandlingsplan förskolan Storgatan 23-Stjärnan - Hedvig Eleonora förskolor.pdf (596 kb) 16 Tjutbilaga 22 d Likabehandlingsplan förskolan Storgatan 23-Raketen - Hedvig Eleonora förskolor.pdf (613 kb) 16 Tjutbilaga 23 a Likabehandlingsplan förskolan Styrmansgatan 14-Jollen - Hedvig Eleonora förskolor.pdf (636 kb) 16 Tjutbilaga 23 b Likabehandlingsplan förskolan Styrmansgatan 14-Ankaret - Hedvig Eleonora förskolor.pdf (708 kb) 16 Tjutbilaga 24 a Likabehandlingsplan förskolan Styrmansgatan 26-Gul - Hedvig Eleonora förskolor.pdf (600 kb) 16 Tjutbilaga 24 b Likabehandlingsplan förskolan Styrmansgatan 26-Grön - Hedvig Eleonora förskolor.pdf (619 kb) 16 Tjutbilaga 24 c Likabehandlingsplan förskolan Styrmansgatan 26-Röd - Hedvig Eleonora förskolor.pdf (548 kb) 16 Tjutbilaga 24 d Likabehandlingsplan förskolan Styrmansgatan 26-Blå - Hedvig Eleonora förskolor.pdf (645 kb) 16 Tjutbilaga 24 e Likabehandlingsplan förskolan Styrmansgatan 26-Gymnastikhuset - Hedvig Eleonora förskolor.pdf (611 kb) 16 Tjutbilaga 25 Likabehandlingsplan Norra Djurgårdsstadens förskolor 1.pdf (1 119 kb) 16 Tjutbilaga 26 a Likabehandlingsplan förskolan Hjorthagen-Nymånen - Norra Djurgårdsstadens förskolor 1.pdf (57 kb) 16 Tjutbilaga 26 b Likabehandlingsplan förskolan Hjorthagen-Solen - Norra Djurgårdsstadens förskolor 1.pdf (52 kb) 16 Tjutbilaga 26 c Likabehandlingsplan förskolan Hjorthagen-Stjärnan, Månen 1 - Norra Djurgårdsstadens förskolor 1.pdf (51 kb) 16 Tjutbilaga 26 d Likabehandlingsplan förskolan Hjorthagen-Stjärnan,Månen 2 - Norra Djurgårdsstadens förskolor 1.pdf (50 kb) 16 Tjutbilaga 27 a Likabehandlingsplan förskolan Rödeken-Violen, Blåklockan - Norra Djurgårdsstadens förskolor 1.pdf (67 kb) 16 Tjutbilaga 27 b Likabehandlingsplan förskolan Rödeken-Solrosen 1 - Norra Djurgårdsstadens förskolor 1.pdf (49 kb) 16 Tjutbilaga 27 c Likabehandlingsplan förskolan Rödeken-Solrosen 2 - Norra Djurgårdsstadens förskolor 1.pdf (52 kb) 16 Tjutbilaga 28 a Likabehandlingsplan förskolan Sandön-Blå, Röd 1 - Norra Djurgårdsstadens förskolor 1.pdf (48 kb) 16 Tjutbilaga 28 b Likabehandlingsplan förskolan Sandön-Blå, Röd 2 - Norra Djurgårdsstadens förskolor 1.pdf (52 kb) 16 Tjutbilaga 28 c Likabehandlingsplan förskolan Sandön-Grön, Gul 1 - Norra Djurgårdsstadens förskolor 1.pdf (52 kb) 16 Tjutbilaga 28 d Likabehandlingsplan förskolan Sandön-Grön, Gul 2 - Norra Djurgårdsstadens förskolor 1.pdf (52 kb) 16 Tjutbilaga 29 a Likabehandlingsplan förskolan Villa Ekbacken-Humlan 1 - Norra Djurgårdsstadens förskolor 1.pdf (47 kb) 16 Tjutbilaga 29 b Likabehandlingsplan förskolan Villa Ekbacken-Humlan 2 - Norra Djurgårdsstadens förskolor 1.pdf (54 kb) 16 Tjutbilaga 3 Likabehandlingsplan förskolan Greven - Centrala Östermalms förskolor.pdf (604 kb) 16 Tjutbilaga 30 Likabehandlingsplan förskolan Fjällklockan - Norra Djurgårdsstadens förskolor 2.pdf (425 kb) 16 Tjutbilaga 31 Likabehandlingsplan förskolan Ängsklockan - Norra Djurgårdsstadens förskolor 2.pdf (424 kb) 16 Tjutbilaga 32 Likabehandlingsplan förskolan Fontänen - Stadions förskolor.pdf (654 kb) 16 Tjutbilaga 33 Likabehandlingsplan förskolan Liten blir Stor - Stadions förskolor.pdf (744 kb) 16 Tjutbilaga 34 Likabehandlingsplan förskolan Lilla O - Stadions förskolor.pdf (700 kb) 16 Tjutbilaga 35 Likabehandlingsplan förskolan Läkarvillan - Stadions förskolor.pdf (832 kb) 16 Tjutbilaga 36 Likabehandlingsplan förskolan Oceanen - Stadions förskolor.pdf (813 kb) 16 Tjutbilaga 37 Likabehandlingsplan förskolan Olaus Petri - Stadions förskolor.pdf (626 kb) 16 Tjutbilaga 38 Likabehandlingsplan förskolan Skatan - Stadions förskolor.pdf (625 kb) 16 Tjutbilaga 39 Likabehandlingsplan förskolan Tingeling - Stadions förskolor.pdf (738 kb) 16 Tjutbilaga 4 Likabehandlingsplan förskolan Gustav Adolf - Centrala Östermalms förskolor.pdf (579 kb) 16 Tjutbilaga 5 Likabehandlingsplan förskolan Nyponet - Centrala Östermalms förskolor.pdf (583 kb) 16 Tjutbilaga 6 Likabehandlingsplan förskolan Orren - Centrala Östermalms förskolor.pdf (610 kb) 16 Tjutbilaga 7 Likabehandlingsplan Engelbrekts förskolor.pdf (780 kb) 16 Tjutbilaga 8a Likabehandlingsplan förskolan Bigarrågården-Trollet - Engelbrekts förskolor.pdf (125 kb) 16 Tjutbilaga 8b Likabehandlingsplan förskolan Bigarrågården-Spöket - Engelbrekts förskolor.pdf (132 kb) 16 Tjutbilaga 9 Likabehandlingsplan förskolan körsbäret-Körsbäret - Engelbrekts förskolor.pdf (103 kb)

17 Funktionshinderinspektörernas årsrapport år 2015

18 Anmälan av slutredovisning 2015 och ansökan 2016 av utvecklingsmedel för multiprofessionellt arbetssätt

19 Idrott, kultur och mångfald - barn och ungdomar - Projektrapport 4/2016

Rapport från stadsrevisionen
Dnr 2016-119-1.2.1.

20 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

21 Minnesanteckningar från BRÅ-Östermalm

Minnesanteckningar 2016-03-17
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen

23 Anmälan av promemoria 2016-04-14 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser m.m.

24 Information från stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde, Beslutsärenden

26 Begäran om att väcka talan enligt 6 kap 15 a § 2 stycket föräldrabalken (FB) om umgänge mellan barn och någon annan än förälder

27 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 4 punkten föräldrabalken (FB)

28 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 4 punkten föräldrabalken (FB)

Anmälningsärenden

29 Inkommen information om utredning enligt 24 f § LSS i enskild verksamhet - lex Sarah

30 Utredning enligt 14 kap socialtjänstlagen med misstanke om missförhållande - lex Sarah

31 Information om inkommen anmälan enligt 14 kap socialtjänstlagen (SoL) i enskild verksamhet

32 Anmälan av beslut från Inspektionen för vård och omsorg - IVO- lex Sarah

Dnr 2015-743-1.2.2. (Utsändes ej, muntlig redovisning)

33 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§7 Upphandling av matleverantör till Dianagårdens vård- och omsorgsboende

§11 Yttrande till Arbetsmiljöverket - Dianagårdens vård- och omsorgsboende

§14 Minska utsläppen och bygg bostäder vid västra Valhallavägen

§16 Förskolans likabehandlingsplaner

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
16 Tjutbilaga 1 Likabehandlingsplan förskolan Filosofen - Centrala Östermalms förskolor.pdf (631 kb) 16 Tjutbilaga 10 a Likabehandlingsplan förskolan Lärkstaden-Västan - Engelbrekts förskolor.pdf (93 kb) 16 Tjutbilaga 10 b Likabehandlingsplan förskolan Lärkstaden-Östan - Engelbrekts förskolor.pdf (98 kb) 16 Tjutbilaga 10 c Likabehandlingsplan förskolan Lärkstaden-Kulingen - Engelbrekts förskolor.pdf (102 kb) 16 Tjutbilaga 11 a Likabehandlingsplan förskolan Ruddammen-Junibacken - Engelbrekts förskolor.pdf (79 kb) 16 Tjutbilaga 11 b Likabehandlingsplan förskolan Ruddammen-Lönneberga - Engelbrekts förskolor.pdf (90 kb) 16 Tjutbilaga 11 c Likabehandlingsplan förskolan Ruddammen-Bullerbyn - Engelbrekts förskolor.pdf (104 kb) 16 Tjutbilaga 11 d Likabehandlingsplan förskolan Ruddammen-Villekulla - Engelbrekts förskolor.pdf (79 kb) 16 Tjutbilaga 12 a Likabehandlingsplan förskolan Villagatan-Ugglan - Engelbrekts förskolor.pdf (98 kb) 16 Tjutbilaga 12 b Likabehandlingsplan förskolan Villagatan-Grodan - Engelbrekts förskolor.pdf (123 kb) 16 Tjutbilaga 12 c Likabehandlingsplan förskolan Villagatan-Myran - Engelbrekts förskolor.pdf (97 kb) 16 Tjutbilaga 12 d Likabehandlingsplan förskolan Villagatan-Kråkan - Engelbrekts förskolor.pdf (92 kb) 16 Tjutbilaga 12 e Likabehandlingsplan förskolan Villagatan-Ekorren - Engelbrekts förskolor.pdf (109 kb) 16 Tjutbilaga 12 f Likabehandlingsplan förskolan Villagatan-Haren - Engelbrekts förskolor.pdf (95 kb) 16 Tjutbilaga 12 g Likabehandlingsplan förskolan Villagatan-Igelkotten - Engelbrekts förskolor.pdf (103 kb) 16 Tjutbilaga 13 Likabehandlingsplan förskolan Breiten - Gärdets förskolor.pdf (588 kb) 16 Tjutbilaga 14 Likabehandlingsplan förskolan Fältöversten - Gärdets förskolor.pdf (563 kb) 16 Tjutbilaga 15 Likabehandlingsplan förskolan Gärdesbacken - Gärdets förskolor.pdf (715 kb) 16 Tjutbilaga 16 Likabehandlingsplan förskolan Mässen - Gärdets förskolor.pdf (555 kb) 16 Tjutbilaga 17 Likabehandlingsplan förskolan Rio - Gärdets förskolor.pdf (559 kb) 16 Tjutbilaga 18 Likabehandlingsplan förskolan Sandhamn - Gärdets förskolor.pdf (558 kb) 16 Tjutbilaga 19 Likabehandlingsplan förskolan Skeppet - Gärdets förskolor.pdf (608 kb) 16 Tjutbilaga 2 Likabehandlingsplan förskolan Forskaren - Centrala Östermalms förskolor.pdf (684 kb) 16 Tjutbilaga 20 Likabehandlingsplan förskolan Tegeludden - Gärdets förskolor.pdf (683 kb) 16 Tjutbilaga 21 a Likabehandlingsplan förskolan Skeppargatan 34-Tellus - Hedvig Eleonora förskolor.pdf (605 kb) 16 Tjutbilaga 21 b Likabehandlingsplan förskolan Skeppargatan 34-Pluto - Hedvig Eleonora förskolor.pdf (664 kb) 16 Tjutbilaga 21 c Likabehandlingsplan förskolan Skeppargatan 34-Solstrålen - Hedvig Eleonora förskolor.pdf (699 kb) 16 Tjutbilaga 22 a Likabehandlingsplan förskolan Storgatan 23-Månen - Hedvig Eleonora förskolor.pdf (628 kb) 16 Tjutbilaga 22 b Likabehandlingsplan förskolan Storgatan 23-Galaxen - Hedvig Eleonora förskolor.pdf (622 kb) 16 Tjutbilaga 22 c Likabehandlingsplan förskolan Storgatan 23-Stjärnan - Hedvig Eleonora förskolor.pdf (596 kb) 16 Tjutbilaga 22 d Likabehandlingsplan förskolan Storgatan 23-Raketen - Hedvig Eleonora förskolor.pdf (613 kb) 16 Tjutbilaga 23 a Likabehandlingsplan förskolan Styrmansgatan 14-Jollen - Hedvig Eleonora förskolor.pdf (636 kb) 16 Tjutbilaga 23 b Likabehandlingsplan förskolan Styrmansgatan 14-Ankaret - Hedvig Eleonora förskolor.pdf (708 kb) 16 Tjutbilaga 24 a Likabehandlingsplan förskolan Styrmansgatan 26-Gul - Hedvig Eleonora förskolor.pdf (600 kb) 16 Tjutbilaga 24 b Likabehandlingsplan förskolan Styrmansgatan 26-Grön - Hedvig Eleonora förskolor.pdf (619 kb) 16 Tjutbilaga 24 c Likabehandlingsplan förskolan Styrmansgatan 26-Röd - Hedvig Eleonora förskolor.pdf (548 kb) 16 Tjutbilaga 24 d Likabehandlingsplan förskolan Styrmansgatan 26-Blå - Hedvig Eleonora förskolor.pdf (645 kb) 16 Tjutbilaga 24 e Likabehandlingsplan förskolan Styrmansgatan 26-Gymnastikhuset - Hedvig Eleonora förskolor.pdf (611 kb) 16 Tjutbilaga 25 Likabehandlingsplan Norra Djurgårdsstadens förskolor 1.pdf (1 119 kb) 16 Tjutbilaga 26 a Likabehandlingsplan förskolan Hjorthagen-Nymånen - Norra Djurgårdsstadens förskolor 1.pdf (57 kb) 16 Tjutbilaga 26 b Likabehandlingsplan förskolan Hjorthagen-Solen - Norra Djurgårdsstadens förskolor 1.pdf (52 kb) 16 Tjutbilaga 26 c Likabehandlingsplan förskolan Hjorthagen-Stjärnan, Månen 1 - Norra Djurgårdsstadens förskolor 1.pdf (51 kb) 16 Tjutbilaga 26 d Likabehandlingsplan förskolan Hjorthagen-Stjärnan,Månen 2 - Norra Djurgårdsstadens förskolor 1.pdf (50 kb) 16 Tjutbilaga 27 a Likabehandlingsplan förskolan Rödeken-Violen, Blåklockan - Norra Djurgårdsstadens förskolor 1.pdf (67 kb) 16 Tjutbilaga 27 b Likabehandlingsplan förskolan Rödeken-Solrosen 1 - Norra Djurgårdsstadens förskolor 1.pdf (49 kb) 16 Tjutbilaga 27 c Likabehandlingsplan förskolan Rödeken-Solrosen 2 - Norra Djurgårdsstadens förskolor 1.pdf (52 kb) 16 Tjutbilaga 28 a Likabehandlingsplan förskolan Sandön-Blå, Röd 1 - Norra Djurgårdsstadens förskolor 1.pdf (48 kb) 16 Tjutbilaga 28 b Likabehandlingsplan förskolan Sandön-Blå, Röd 2 - Norra Djurgårdsstadens förskolor 1.pdf (52 kb) 16 Tjutbilaga 28 c Likabehandlingsplan förskolan Sandön-Grön, Gul 1 - Norra Djurgårdsstadens förskolor 1.pdf (52 kb) 16 Tjutbilaga 28 d Likabehandlingsplan förskolan Sandön-Grön, Gul 2 - Norra Djurgårdsstadens förskolor 1.pdf (52 kb) 16 Tjutbilaga 29 a Likabehandlingsplan förskolan Villa Ekbacken-Humlan 1 - Norra Djurgårdsstadens förskolor 1.pdf (47 kb) 16 Tjutbilaga 29 b Likabehandlingsplan förskolan Villa Ekbacken-Humlan 2 - Norra Djurgårdsstadens förskolor 1.pdf (54 kb) 16 Tjutbilaga 3 Likabehandlingsplan förskolan Greven - Centrala Östermalms förskolor.pdf (604 kb) 16 Tjutbilaga 30 Likabehandlingsplan förskolan Fjällklockan - Norra Djurgårdsstadens förskolor 2.pdf (425 kb) 16 Tjutbilaga 31 Likabehandlingsplan förskolan Ängsklockan - Norra Djurgårdsstadens förskolor 2.pdf (424 kb) 16 Tjutbilaga 32 Likabehandlingsplan förskolan Fontänen - Stadions förskolor.pdf (654 kb) 16 Tjutbilaga 33 Likabehandlingsplan förskolan Liten blir Stor - Stadions förskolor.pdf (744 kb) 16 Tjutbilaga 34 Likabehandlingsplan förskolan Lilla O - Stadions förskolor.pdf (700 kb) 16 Tjutbilaga 35 Likabehandlingsplan förskolan Läkarvillan - Stadions förskolor.pdf (832 kb) 16 Tjutbilaga 36 Likabehandlingsplan förskolan Oceanen - Stadions förskolor.pdf (813 kb) 16 Tjutbilaga 37 Likabehandlingsplan förskolan Olaus Petri - Stadions förskolor.pdf (626 kb) 16 Tjutbilaga 38 Likabehandlingsplan förskolan Skatan - Stadions förskolor.pdf (625 kb) 16 Tjutbilaga 39 Likabehandlingsplan förskolan Tingeling - Stadions förskolor.pdf (738 kb) 16 Tjutbilaga 4 Likabehandlingsplan förskolan Gustav Adolf - Centrala Östermalms förskolor.pdf (579 kb) 16 Tjutbilaga 5 Likabehandlingsplan förskolan Nyponet - Centrala Östermalms förskolor.pdf (583 kb) 16 Tjutbilaga 6 Likabehandlingsplan förskolan Orren - Centrala Östermalms förskolor.pdf (610 kb) 16 Tjutbilaga 7 Likabehandlingsplan Engelbrekts förskolor.pdf (780 kb) 16 Tjutbilaga 8a Likabehandlingsplan förskolan Bigarrågården-Trollet - Engelbrekts förskolor.pdf (125 kb) 16 Tjutbilaga 8b Likabehandlingsplan förskolan Bigarrågården-Spöket - Engelbrekts förskolor.pdf (132 kb) 16 Tjutbilaga 9 Likabehandlingsplan förskolan körsbäret-Körsbäret - Engelbrekts förskolor.pdf (103 kb)
Beslut/Protokollsutdrag
§16_prot_20160414.pdf (200 kb)

§18 Anmälan av slutredovisning 2015 och ansökan 2016 av utvecklingsmedel för multiprofessionellt arbetssätt

§19 Idrott, kultur och mångfald ­ barn och ungdomar

§20 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§21 Minnesanteckningar från BRÅ-Östermalm

§22 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen

§23 Anmälan av promemoria 14 april 2016 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser m.m.

§24 Information från stadsdelsdirektören

§26 Begäran om att väcka talan enligt 6 kap 15 a § 2 stycket föräldrabalken (FB) om umgänge mellan barn och någon annan än förälder

§27 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 4 punkten föräldrabalken (FB)

§28 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 4 punkten föräldrabalken (FB)

§29 Inkommen information om utredning enligt 24 f § LSS i enskild verksamhet - lex Sarah

§30 Utredning enligt 14 kap socialtjänstlagen med misstanke om missförhållande - lex Sarah

§31 Information om inkommen anmälan enligt 14 kap socialtjänstlagen (SoL) i enskild verksamhet

§32 Anmälan av beslut från Inspektionen för vård och omsorg - IVO- lex Sarah

§33 Anmälan av sociala delegationens protokoll