Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-03-26

Sammanträde 2015-03-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro - och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under § 1 - 23

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Nybyggnad av förskola på Emågatan 10, Bagarmossen

Dnr: 2.6. -534/14
(Utsändes)
Handläggare: Tomas Dybeck Tel: 08-508 15 080
Omedelbar justering

8 Fördelning av föreningsbidrag

Dnr: 5.4. -25/15 (Utsändes) Handläggare: Johanna Barane Tel: 08-508 15 029 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Komplettering till IVO

Svar till IVO dnr 8.5-22266/2014 Dnr: 1.6. -401/14 (Utsändes) Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Ansökan 2015 och 2014 års återrapportering av utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor, barn som utsatts för/bevittnat våld och våldsutövare

Dnr: 2.1. -117/15 (Utsändes) Handläggare: Susanne A Balotis Tel: 08-508 15 049 Omedelbar justering

11 Svar på medborgarförslag angående sysselsättning för ungdomar i Bagarmossen

Dnr: 1.2.4. - 11/15 (Utsändes) Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024

12 Svar på medborgarförslag angående Nytorps gärde

Dnr: 1.2.4. - 19/15 (Utsändes) Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450

13 Kvalitetsgarantier 2015

Dnr: 1.2.1 -29/15 (Utsändes) Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024

14 Revidering av Skarpnäcks stadsdelsnämnds delegationsordning

Dnr: 1.1. -118/15
(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

REMISSER

15 Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016

Remiss från kommunstyrelsen dnr 1.2.3. -289/15
Dnr: 1.5.1. -106/15
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Inriktningsbeslut om att ingå finansiell samordning i Stockholm (inrättande av samordningsförbund)

Remiss från kommunstyrelsen dnr 1.1.1. -184/15
Dnr: 1.5.1. -74/15
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

17 Månadsrapport februari

(Dukas)
Handläggare: Tomas Snees Tel: 08-508 15 062
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

(Dukas)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

19 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

20 Inkomna medborgarförslag enligt lista

Dnr 1.2.4. -108/15 samt 1.2.4. -119/15
(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

21 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

22 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

(Utsändes) Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

23 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING / ENSKILDA ÄRENDEN

24 Förfrågningsunderlag för gemensam upphandling av insatser för barn, unga och familjer för Stockholms stad - dygnetruntvård

Socialförvaltningen dnr 2.11.1. -580/14
Dnr: 2.2.2. -466/14
(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024
Omedelbar justering

25 Förfrågningsunderlag för gemensam upphandling av insatser för barn, unga och familjer för Stockholms stad - öppenvård

Socialförvaltningen dnr 2.11.1. -580/14
Dnr: 2.2.2. -466/14
(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024
Omedelbar justering

26 Upphandling av nattpatrull och larm nattetid inom hemtjänsten i ordinärt boende i Skarpnäcks stadsdelsområde

Dnr: 2.2.2. -99/15
(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Johanna Barane Tel: 08-508 15 029
Omedelbar justering

27 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7§ föräldrabalken

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Katharina Bröderman Tel: 08-508 14 833

28 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, dukas)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

Tilläggsärende - beslut

29 Gemensam ramupphandling jourverksamhet Stockholms stad

Dnr: 2.2.2. -168/15
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§1 Genomgång av närvaro

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

§3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro ­ och yttranderätt

§4 Anmälan av protokolljustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§7 Nybyggnad av förskola på Emågatan 10, Bagarmossen

§8 Fördelning av föreningsbidrag

§9 Komplettering till IVO

§10 Ansökan 2015 och 2014 års återrapportering av utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor, barn som utsatts för/bevittnat våld och våldsutövare

§11 Svar på medborgarförslag angående sysselsättning för ungdomar i Bagarmossen

§12 Svar på medborgarförslag angående Nytorps gärde

§13 Kvalitetsgarantier 2015

§14 Revidering av Skarpnäcks stadsdelsnämnds delegationsordning

§15 Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016

§16 Inriktningsbeslut om att ingå finansiell samordning i Stockholm (inrättande av samordningsförbund)

§17 Månadsrapport februari 2015

§18 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

§19 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

§22 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

§24 Förfrågningsunderlag för gemensam upphandling av insatser för barn, unga och familjer för Stockholms stad ­ dygnetruntvård

§25 Förfrågningsunderlag för gemensam upphandling av insatser för barn, unga och familjer för Stockholms stad ­ öppenvård

§26 Upphandling av nattpatrull och larm nattetid inom hemtjänsten i ordinärt boende i Skarpnäcks stadsdelsområde

§27 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

§28 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

§29 Gemensam ramupphandling jourverksamhet Stockholms stad