Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2018-02-01

Sammanträde 2018-02-01

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

INRIKTNINGSBESLUT, GENOMFÖRANDEBESLUT OCH SLUTREDOVISNINGAR

6 Cykelbana förbi Spånga station. Inriktningsbeslut (Tp)

7 Bussbytespunkt Norra Sköndal. Genomförandebeslut (Tp)

8 Cykelåtgärder längs Hässelbystråket mellan Brommaplan och Åkeshov. Genomförandebeslut (Tp)

9 Tillgänglighetsåtgärder 2018. Genomförandebeslut (Tp)

10 Renovering av Lokattens trappa övergångskonstruktion mot Katarinavägen. Genomförandebeslut (Infra)

11 Reinvesteringsprogram för mindre åtgärder avseende broar, tunnlar och övriga konstbyggnader 2018. Genomförandebeslut (Infra)

12 Byte till energisnålare gatubelysning 2019-2020. Genomförandebeslut (Infra)

13 Utökning av antalet solcellsdrivna skräpkorgar. Genomförandebeslut (Stm)

ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN

14 Verksamhetsberättelse 2017 för trafiknämnden (Adm + Stab)

Dnr: T2017-02504

P
OJ
*
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
14 Bilaga 1 Budgetavräkning december 2017.pdf (106 kb) 14 Bilaga 10 Grönare Stockholm 2017.pdf (354 kb) 14 Bilaga 11 Redovisning av genomförda granskningar enligt 2017 års internkontrollplan.pdf (331 kb) 14 Bilaga 12 Nyckeltal 2017 trafiknämnden.pdf (235 kb) 14 Bilaga 2 Driftspecifikation VB 2017.pdf (113 kb) 14 Bilaga 3 Balansräkning VB 2017.pdf (44 kb) 14 Bilaga 4 Investeringar VB 2017.pdf (407 kb) 14 Bilaga 5 Investeringar Beslutsläge stora projekt VB 2017.pdf (530 kb) 14 Bilaga 6 Planerade cykelfrämjande åtgärder VB 2017.pdf (1 083 kb) 14 Bilaga 7 Sammanställning Slutredovisningar VB 2017.pdf (16 kb) 14 Bilaga 7_1 Slutredovisning 8002281 Reinv Vårholmsbackarna norr Vårbergsv.pdf (666 kb) 14 Bilaga 7_10 Slutredovisning 8002398 Förskolor bulleråtg. Serafen Serafimergränd 7.pdf (781 kb) 14 Bilaga 7_11 Slutredovisning 8002400 Förskolor bulleråtg. Pilen Pilgatan 2.pdf (811 kb) 14 Bilaga 7_12 Slutredovisning 8003130 Reinv Ledningstunnlar City belysning etapp 2.pdf (654 kb) 14 Bilaga 7_13 Slutredovisning 8003180 Reinv Ledningstunnlar City belysning etapp 3.pdf (655 kb) 14 Bilaga 7_2 Slutredovisning 8002282 Reinv Vårholmsbackarna sö Fjäderholmsgr.pdf (666 kb) 14 Bilaga 7_3 Slutredovisning 8002283 Reinv Vårholmsbackarna no Fjäderholmsgr.pdf (660 kb) 14 Bilaga 7_4 Slutredovisning 8002284 Reinv Fjäderholmsgr ö Vårholmsbackarna.pdf (687 kb) 14 Bilaga 7_5 Slutredovisning 8002285 Reinv Stångholmsbacken ö Vårholmsbacken.pdf (669 kb) 14 Bilaga 7_6 Slutredovisning 8002286 Reinv Vårbergsv öster om Våruddsringen.pdf (674 kb) 14 Bilaga 7_7 Slutredovisning 8002287 Reinv Våruddsringen sö Duvholmsgränd.pdf (660 kb) 14 Bilaga 7_8 Slutredovisning 8002288 Reinv Duvholmsgränd öst Våruddsringen.pdf (658 kb) 14 Bilaga 7_9 Slutredovisning 8002397 Förskolor bulleråtg Spira Bärnstenen Beckombergav.pdf (744 kb) 14 Bilaga 8 Lokala utvecklingsprogram 2017.pdf (592 kb) 14 Bilaga 9 Levande Stockholm 2017.pdf (529 kb)

15 Förslag till handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad. Beslut om remiss (Tp)

16 Direktupphandling. Yttrande över Stadsrevisionens revisionsrapport nr 8/2017 (Infra)

17 Ett Stockholm för alla - förslag till Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018 - 2023. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

18 Stockholms stads strategi för det rörliga friluftslivet 2018 - 2022. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm)

19 Åtgärder för ett säkrare och tryggare Stockholm för alla. Motion (2017:54) från Anna König Jerlemyr m.fl. (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm)

20 Säkerheten runt innerstadens skolor. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck m.fl. (M), Patrik Silverudd (L) och Mikael Valier (KD) Trafiksäkerheten runt skolorna i ytterstaden. Svar på skrivelse från Patrik Silverudd (L) (Tp)

21 Parkeringssituationen i Minneberg. Redovisning av uppdrag från trafiknämnden (Ti)

22 Om att rädda Pålsundet. Svar på skrivelse från Karin Ernlund (C) och Mikael Valier (KD) (Infra)

23 Är dispensen för boendeparkering förenlig med ett växande Stockholm? Svar på uppdrag från trafiknämnden (Ti)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret, Dnr T2017-00079

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr T2017-00237

§6 Cykelbana förbi Spånga station. Inriktningsbeslut, Dnr T2017-03588

§7 Bussbytespunkt Norra Sköndal. Genomförandebeslut, Dnr T2013-300-00922

§8 Cykelåtgärder längs Hässelbystråket mellan Brommaplan och Åkeshov. Genomförandebeslut, Dnr T2017-02502

§9 Tillgänglighetsåtgärder 2018. Genomförandebeslut, Dnr T2017-03395

§10 Renovering av Lokattens trappa övergångskonstruktion mot Katarinavägen. Genomförandebeslut, Dnr T2017-03462

§11 Reinvesteringsprogram för mindre åtgärder avseende broar, tunnlar och övriga konsbyggnader 2018. Genomförandebeslut, Dnr T2017-03463

§12 Byte till energisnålare gatubelysning 2019-2020. Genomförandebeslut, Dnr T2017-03534

§13 Utökning av antalet solcellsdrivna skräpkorgar. Genomförandebeslut, Dnr T2017-03105

§14 Verksamhetsberättelse 2017 för trafiknämnden, Dnr T2017-02504

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
14 Bilaga 1 Budgetavräkning december 2017.pdf (106 kb) 14 Bilaga 10 Grönare Stockholm 2017.pdf (354 kb) 14 Bilaga 11 Redovisning av genomförda granskningar enligt 2017 års internkontrollplan.pdf (331 kb) 14 Bilaga 12 Nyckeltal 2017 trafiknämnden.pdf (235 kb) 14 Bilaga 2 Driftspecifikation VB 2017.pdf (113 kb) 14 Bilaga 3 Balansräkning VB 2017.pdf (44 kb) 14 Bilaga 4 Investeringar VB 2017.pdf (407 kb) 14 Bilaga 5 Investeringar Beslutsläge stora projekt VB 2017.pdf (530 kb) 14 Bilaga 6 Planerade cykelfrämjande åtgärder VB 2017.pdf (1 083 kb) 14 Bilaga 7 Sammanställning Slutredovisningar VB 2017.pdf (16 kb) 14 Bilaga 7_1 Slutredovisning 8002281 Reinv Vårholmsbackarna norr Vårbergsv.pdf (666 kb) 14 Bilaga 7_10 Slutredovisning 8002398 Förskolor bulleråtg. Serafen Serafimergränd 7.pdf (781 kb) 14 Bilaga 7_11 Slutredovisning 8002400 Förskolor bulleråtg. Pilen Pilgatan 2.pdf (811 kb) 14 Bilaga 7_12 Slutredovisning 8003130 Reinv Ledningstunnlar City belysning etapp 2.pdf (654 kb) 14 Bilaga 7_13 Slutredovisning 8003180 Reinv Ledningstunnlar City belysning etapp 3.pdf (655 kb) 14 Bilaga 7_2 Slutredovisning 8002282 Reinv Vårholmsbackarna sö Fjäderholmsgr.pdf (666 kb) 14 Bilaga 7_3 Slutredovisning 8002283 Reinv Vårholmsbackarna no Fjäderholmsgr.pdf (660 kb) 14 Bilaga 7_4 Slutredovisning 8002284 Reinv Fjäderholmsgr ö Vårholmsbackarna.pdf (687 kb) 14 Bilaga 7_5 Slutredovisning 8002285 Reinv Stångholmsbacken ö Vårholmsbacken.pdf (669 kb) 14 Bilaga 7_6 Slutredovisning 8002286 Reinv Vårbergsv öster om Våruddsringen.pdf (674 kb) 14 Bilaga 7_7 Slutredovisning 8002287 Reinv Våruddsringen sö Duvholmsgränd.pdf (660 kb) 14 Bilaga 7_8 Slutredovisning 8002288 Reinv Duvholmsgränd öst Våruddsringen.pdf (658 kb) 14 Bilaga 7_9 Slutredovisning 8002397 Förskolor bulleråtg Spira Bärnstenen Beckombergav.pdf (744 kb) 14 Bilaga 8 Lokala utvecklingsprogram 2017.pdf (592 kb) 14 Bilaga 9 Levande Stockholm 2017.pdf (529 kb)
Beslut/Protokollsutdrag
14 protut OJ.pdf (244 kb)

§15 Förslag till handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad. Beslut om remiss, Dnr T2017-03649

§16 Direktupphandling. Yttrande över Stadsrevisionens revisionsrapport nr 8/2017, Dnr T2017-03498

§17 Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018 ­ 2023. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2017-03209

§18 Stockholms stads strategi för det rörliga friluftslivet 2018 - 2022 . Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2017-03404

§19 Åtgärder för ett säkrare och tryggare Stockholm för alla. Motion (2017:54) från Anna König Jerlmyr m.fl. (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2017-02919

§20 Säkerheten runt innerstadens skolor. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck m.fl. (M), Patrik Silverudd (L) och Mikael Valier (KD) Trafiksäkerheten runt skolorna i ytterstaden. Svar på skrivelse från Patrik Silverudd (L), Dnr T2017-02917, T2017-03587

§21 Parkeringssituationen i Minneberg. Redovisning av uppdrag från trafiknämnden, Dnr T2016-00050

§22 Om att rädda Pålsundet. Svar på skrivelse från Karin Ernlund (C) och Mikael Valier (KD), Dnr T2017-03345

§23 Är dispensen för boendeparkering förenlig med ett växande Stockholm? Redovisning av uppdrag från trafiknämnden, Dnr T2016-03245