Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2018-05-24

Sammanträde 2018-05-24

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av nedskrivning av fordringar (Adm)

INRIKTNINGSBESLUT, GENOMFÖRANDEBESLUT OCH SLUTREDOVISNINGAR

7 Renovering av Liljeholmsbroarna. Reviderat utredningsbeslut (I)

8 Reinvesteringsåtgärder på cykelbanor under 2018. Genomförandebeslut (Stm)

9 Cykelinvesteringar längs Bällstavägen vid Annedal. Slutredovisning (Tp)

10 Gång- och cykelösningar på Västerbronedfarten. Slutredovisning (I)

12 Revisionskontorets årsrapport 2017 för trafiknämnden. Yttrande över revisionsrapport (Adm)

13 Delegationsordning för trafikkontoret. Revidering (Adm)

14 Behov av säker passage för gående och cyklister mellan Årstadal och Liljeholmens centrum. Svar på skrivelse från Hägersten - Liljeholmens stadsdelsnämnd (Tp)

15 Kristall - vertikal accent i glas och stål på Sergels Torg. Riktlinjer för ljussättning (I)

16 Avstängning i samband med evenemang. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck m.fl. (M) (Ti)

17 Om företagsklimatet i Stockholm och den årliga julmarknaden i Gamla stan. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck m.fl. (M), Patrik Silverudd (L), Karin Ernlund (C) och Mikael Valier (KD) (Ti)

18 Trygghetsinvesteringar. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck m.fl. (M) (Stm)

19 Effekterna av införande av avgift för parkering med stöd av tillstånd för rörelsehindrade (Ti)

20 Deltagande enhet i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2018 (Adm)

21 Årsavtal 2019 drift och underhåll av gatubelysning inom söderort och västerort. Upphandling (I)

22 Förvaring, utlämning och skrotning av fordon. Upphandling (Ti)

23 Parkeringsövervakning i Område Öst samt Område Väst. Upphandling (Ti)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr T2018-00136

§6 Anmälan av nedskrivning av fordringar, Dnr T2018-00759

§7 Renovering av Liljeholmsbroarna. Reviderat utredningsbeslut, Dnr T2018-02828

§8 Reinvesteringsåtgärder på cykelbanor under 2018. Genomförandebeslut, Dnr T2017-03687

§9 Cykelinvesteringar längs Bällstavägen vid Annedal. Slutredovisning, Dnr T2015-01832

§10 Gång- och cykelösningar på Västerbronedfarten. Slutredovisning, Dnr T2015-03180

§12 Revisionskontorets årsrapport 2017 för trafiknämnden. Yttrande över revisionsrapport, Dnr T2018-00784

§13 Delegationsordning för trafikkontoret. Revidering, Dnr T2015-00076

§14 Behov av säker passage för gående och cyklister mellan Årstadal och Liljeholmens centrum. Svar på skrivelse från Hägersten ­ Liljeholmens stadsdelsnämnd, Dnr T2018-00892

§15 Kristall ­ vertikal accent i glas och stål på Sergels Torg. Riktlinjer för ljussättning, Dnr T2017-02844

§16 Avstängning i samband med evenemang. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck m.fl. (M), Dnr T2017-02607

§17 Om företagsklimatet i Stockholm och den årliga julmarknaden i Gamla stan. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck m.fl. (M), Patrik Silverudd (L), Karin Ernlund (C) och Mikael Valier (KD), Dnr T2017-03343

§18 Trygghetsinvesteringar. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck m.fl. (M), Dnr T2017-03344

§19 Effekterna av införande av avgift för parkering med stöd av tillstånd för rörelsehindrade, Dnr T2018-01020

§20 Deltagande enhet i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2018, Dnr T2018-00597

§21 Årsavtal 2019 drift och underhåll av gatubelysning sinom söderort och västerort. Upphandling, dnr T2018-01066

§22 Förvaring, utlämning och skrotning av fordon. Upphandling, Dnr T2018-01081

§23 Parkeringsövervakning i Område Öst samt Område Väst. Upphandling, Dnr T2018-01082