Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2021-09-30

Sammanträde 2021-09-30

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Nedskrivning av fordringar

INVESTERINGSÄRENDEN

7 Gestaltning Stigbergsparken. Inriktningsbeslut

8 Reinvesteringsprogram för mindre konstruktionsåtgärder avseende broar, tunnlar och övriga byggnadsverk 2022-2026. Inriktningsbeslut

9 Cykel Kungsholms strandstig och Kungsholms strand mellan Inedalsgatan och Grubbensdammen. Inriktningsbeslut

10 Cykel Johanneshovsvägen mellan Skanstullsbron och Gullmarsvägen. Genomförandbeslut

11 Reinvesteringsåtgärder på gångbanor. Genomförandebeslut

12 Västerbron. Breddning av gång- och cykelbanor. Genomförandebeslut

14 Fyllnadsval till trafiknämndens och Stockholms stads Parkering ABs gemensamma råd för funktionshinderfrågor för perioden 2019-2022

15 Ändrad förvaltningsorganisation för Sickla sluss

16 Handlingsplan för ett cirkulärt byggande i Stockholms stad 2021-2024 - med fokus på minskat byggavfall

17 Årsavtal 2022 drift och underhåll av gatubelysning inom västerort. Beslut om upphandling

18 Pilotprojekt Stockholms Framtidsgator. Slutrapport

19 Motion om program för fler koloniområden av Peter Wallmark (SD). Svar på remiss från kommunstyrelsen

20 Motion om förnyelse av Sergels torg av Peter Wallmark (SD). Svar på remiss från kommunstyrelsen

21 Trafikförvaltningens förslag till Kollektivtrafikplan 2050. Svar på remiss ifrån kommunstyrelsen

22 Motion om Effektbristen av Emilia Bjuggren (S) och Jan Valeskog (S). Svar på remiss från kommunstyrelsen

23 Betala P. Svar på skrivelse från Peter Wallmark (SD) och Inge Pihlström (SD)

24 Ta ett helhetsgrepp om trafiken vid Järvafältet. Svar på skrivelse från Joel Höglund (V)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Nedskrivning av fordringar

§8 Reinvesteringsprogram för mindre konstruktionsåtgärder avseende broar, tunnlar och övriga byggnadsverk 2022-2026. Inriktningsbeslut

§9 Cykel Kungsholms strandstig och Kungsholms strand mellan Inedalsgatan och Grubbensdammen. Inriktningsbeslut

§10 Cykel Johanneshovsvägen mellan Skanstullsbron och Gullmarsvägen. Genomförandbeslut

§11 Reinvesteringsåtgärder på gångbanor. Genomförandebeslut

§12 Västerbron. Breddning av gång- och cykelbanor. Genomförandebeslut

§14 Fyllnadsval till trafiknämndens och Stockholms stads Parkering ABs gemensamma råd för funktionshinderfrågor för perioden 2019-2022

§15 Ändrad förvaltningsorganisation för Sickla sluss

§16 Handlingsplan för ett cirkulärt byggande i Stockholms stad 2021-2024 - med fokus på minskat byggavfall

§17 Årsavtal 2022 drift och underhåll av gatubelysning inom västerort. Beslut om upphandling

§18 Pilotprojekt Stockholms Framtidsgator. Slutrapport

§19 Motion om program för fler koloniområden av Peter Wallmark (SD). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§20 Motion om förnyelse av Sergels torg av Peter Wallmark (SD). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§21 Trafikförvaltningens förslag till Kollektivtrafikplan 2050. Svar på remiss ifrån kommunstyrelsen

§22 Motion om Effektbristen av Emilia Bjuggren (S) och Jan Valeskog (S). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§23 Betala P. Svar på skrivelse från Peter Wallmark (SD) och Inge Pihlström (SD)

§24 Ta ett helhetsgrepp om trafiken vid Järvafältet. Svar på skrivelse från Joel Höglund (V)