Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-02-04

Sammanträde 2016-02-04

Datum
Klockan
18:00
Plats
Telefonvägen 30, konferensanläggningen en trappa ner

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

3 Enheternas kvalitetsgarantier 2016

Dnr 452-2015-1.1
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
3 Tjutbilaga 01 Förskolans Kvalitetsgaranti 2016.pdf (295 kb) 3 Tjutbilaga 02 Axelsbergs vård- och omsorgsboende Kvalitetsgaranti 2016.pdf (292 kb) 3 Tjutbilaga 03 Axgårdens vård- och omsorgsboende Kvalitetsgaranti 2016.pdf (312 kb) 3 Tjutbilaga 04 Fruängsgårdens servicehus Kvalitetsgaranti 2016.pdf (308 kb) 3 Tjutbilaga 05 Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende Kvalitetsgaranti 2016.pdf (324 kb) 3 Tjutbilaga 06 Hägerstens hemtjänst Kvalitetsgaranti 2016.pdf (307 kb) 3 Tjutbilaga 07 Liljeholmens hemtjänst Kvalitetsgaranti 2016.pdf (296 kb) 3 Tjutbilaga 08 Trekantens servicehus Kvalitetsgaranti 2016.pdf (301 kb) 3 Tjutbilaga 09 Äldrestöd Kvalitetsgaranti 2016.pdf (320 kb) 3 Tjutbilaga 10 Assistansenheten kvalitetsgarantier 2016.pdf (235 kb) 3 Tjutbilaga 11 Barn- och ungdomsenheten kvalitetsgarantier 2016.pdf (302 kb) 3 Tjutbilaga 12 Beställarenheten funktionsnedsättning kvalitetsgarantier 2016.pdf (289 kb) 3 Tjutbilaga 13 Beställarenheten äldre kvalitetsgarantier 2016.pdf (256 kb) 3 Tjutbilaga 14 Enheten for ekonomiskt bistånd kvalitetsgarantier 2016.pdf (289 kb) 3 Tjutbilaga 15 Fruängens yrkesgrupp kvalitetsgarantier 2016.pdf (344 kb) 3 Tjutbilaga 16 Glasade gången kvalitetsgarantier 2016.pdf (394 kb) 3 Tjutbilaga 17 Hägerstens gruppbostäder kvalitetsgarantier 2016.pdf (259 kb) 3 Tjutbilaga 18 Liljeholmens dagliga verksamhet Kvalitetsgarantier 2016.pdf (345 kb) 3 Tjutbilaga 19 Liljeholmens gruppbostäder kvalitetsgarantier 2016.pdf (291 kb) 3 Tjutbilaga 20 Stöd- och aktivitetsenheten kvalitetsgarantier 2016.pdf (286 kb) 3 Tjutbilaga 21 Stöd- och aktivitetsenheten DroppenBruket, kvalitetsgarantier 2016.pdf (257 kb) 3 Tjutbilaga 22 Stöd- och aktivitetsenheten Hägergruppen, kvalitetsgarantier 2016.pdf (299 kb) 3 Tjutbilaga 23 Stöd- och aktivitetsenheten Kravatten, kvalitetsgarantier 2016.pdf (243 kb) 3 Tjutbilaga 24 Stöd- och aktivitetsenheten Nätverket, kvalitetsgarantier 2016.pdf (230 kb) 3 Tjutbilaga 25 Stöd- och aktivitetsenheten Nätverkets datasal, kvalitetsgarantier 2016.pdf (224 kb) 3 Tjutbilaga 26 Stöd- och aktivitetsenheten Steget Framåt, kvalitetsgarantier 2016.pdf (175 kb) 3 Tjutbilaga 27 Stöd- och aktivitetsenheten ToRa, kvalitetsgarantier 2016.pdf (421 kb) 3 Tjutbilaga 28 Vuxenenheten kvalitetsgarantier 2016.pdf (283 kb) 3 Tjutbilaga 29 Västertorps dagliga verksamhet kvalitetsgarantier 2016.pdf (339 kb) 3 Tjutbilaga 30 Årstadals gruppbostäder kvalitetsgarantier 2016.pdf (287 kb)

4 Lokal demokrati och utvecklingsmedel

6 Förordnande enligt LVU

Remissärenden

7 Riktlinjer för hälso-och sjukvårdsdokumentation inom Stockholms stad särskilda boenden enligt SoL och LSS, dagverksamheter enligt SoL och daglig verksamhet LSS

8 Riktlinjer för social investeringsfond i Stockholms stad

Yttrande till kommunstyrelsen
Dnr 517-2015-1.5.1 Omedelbar justering

10 Ökad tillgänglighet för sprututbytesverksamheter

11 Införa 08-dagen

Anmälningsärenden

14 Anmälan av ledamöter och ersättare i stadsdelsnämnden

15 Enheternas verksamhetsplaner 2016

Dnr 452-2015-1.1
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
15 Tjutbilaga 01 Norra forskoleomradet VP 2016.pdf (480 kb) 15 Tjutbilaga 02 Sydvastra forskoleomradet VP 2016.pdf (415 kb) 15 Tjutbilaga 03 Östra förskoleområdet VP 2016.pdf (473 kb) 15 Tjutbilaga 04 Axelsbergs vård- och omsorgsboende VP 2016.pdf (498 kb) 15 Tjutbilaga 05 Axgårdens vård- och omsorgsboende VP 2016.pdf (539 kb) 15 Tjutbilaga 06 Fruängsgårdens servicehus VP 2016.pdf (571 kb) 15 Tjutbilaga 07 Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende VP 2016.pdf (519 kb) 15 Tjutbilaga 08 Hägerstens hemtjänst VP 2016.pdf (471 kb) 15 Tjutbilaga 09 Liljeholmens hemtjänst VP 2016.pdf (503 kb) 15 Tjutbilaga 10 Trekantens servicehus VP 2016.pdf (517 kb) 15 Tjutbilaga 11 Äldrestöd VP 2016.pdf (385 kb) 15 Tjutbilaga 12 Assistansenheten, VP 2016.pdf (550 kb) 15 Tjutbilaga 13 Barn- och ungdomsenheten, VP 2016.pdf (598 kb) 15 Tjutbilaga 14 Bestallärenheten funktionsnedsättning, VP 2016.pdf (697 kb) 15 Tjutbilaga 15 Beställarenheten äldre, VP 2016.pdf (442 kb) 15 Tjutbilaga 16 Enheten for ekonomiskt bistånd, VP 2016.pdf (612 kb) 15 Tjutbilaga 17 Fruängens yrkesgrupp, VP 2016.pdf (540 kb) 15 Tjutbilaga 18 Glasade gången, VP 2016.pdf (552 kb) 15 Tjutbilaga 19 Hägerstens gruppbostäder, VP 2016.pdf (541 kb) 15 Tjutbilaga 20 Liljeholmens dagliga verksamhet, VP 2016.pdf (579 kb) 15 Tjutbilaga 21 Liljeholmens gruppbostäder, VP 2016.pdf (563 kb) 15 Tjutbilaga 22 Stöd- och aktivitetsenheten, VP 2016.pdf (728 kb) 15 Tjutbilaga 23 Vuxenenheten, VP 2016.pdf (559 kb) 15 Tjutbilaga 24 Västertorps dagliga verksamhet, VP 2016.pdf (517 kb) 15 Tjutbilaga 25 Årstadals gruppbostader, VP 2016.pdf (515 kb) 15 Tjutbilaga 26 Administrativa avdelningen VP 2016.pdf (438 kb) 15 Tjutbilaga 27 Samhällsplanering VP 2016.pdf (370 kb)

20 Protokoll från pensionärsrådet

21 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

22 Protokoll från förvaltningsgruppen

23 Förteckning över inkomna skrivelser

24 Anmälan av tjänstemannabeslut

25 Nämndens och förvaltningens frågor

Balanslista över inkomna skrivelser från nämnden.

Slutet sammanträde

26 Upphandling av markarbeten vid parkinvesteringar och övriga anläggningsarbeten

Dnr 286-2015-2.2.1 Omedelbar justering

27 Upphandling av drift av Fruängsgårdens servicehusrestaurang samt leveranser av heldygnskost inom äldreomsorgen

Dnr 265-2015-2.2.1 Omedelbar justering

28 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § FB

29 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § FB

30 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § FB

31 Yttrande till tingsrätten i adoptionsärende enligt 4 kap. 10 § FB

32 Yttrande till tingsrätten i adoptionsärende enligt 4 kap. 10 § FB

33 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4 för 2015

34 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Protokoll från 7 och 21 januari 2016.

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Enheternas kvalitetsgarantier 2016

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
3 Tjutbilaga 01 Förskolans Kvalitetsgaranti 2016.pdf (295 kb) 3 Tjutbilaga 02 Axelsbergs vård- och omsorgsboende Kvalitetsgaranti 2016.pdf (292 kb) 3 Tjutbilaga 03 Axgårdens vård- och omsorgsboende Kvalitetsgaranti 2016.pdf (312 kb) 3 Tjutbilaga 04 Fruängsgårdens servicehus Kvalitetsgaranti 2016.pdf (308 kb) 3 Tjutbilaga 05 Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende Kvalitetsgaranti 2016.pdf (324 kb) 3 Tjutbilaga 06 Hägerstens hemtjänst Kvalitetsgaranti 2016.pdf (307 kb) 3 Tjutbilaga 07 Liljeholmens hemtjänst Kvalitetsgaranti 2016.pdf (296 kb) 3 Tjutbilaga 08 Trekantens servicehus Kvalitetsgaranti 2016.pdf (301 kb) 3 Tjutbilaga 09 Äldrestöd Kvalitetsgaranti 2016.pdf (320 kb) 3 Tjutbilaga 10 Assistansenheten kvalitetsgarantier 2016.pdf (235 kb) 3 Tjutbilaga 11 Barn- och ungdomsenheten kvalitetsgarantier 2016.pdf (302 kb) 3 Tjutbilaga 12 Beställarenheten funktionsnedsättning kvalitetsgarantier 2016.pdf (289 kb) 3 Tjutbilaga 13 Beställarenheten äldre kvalitetsgarantier 2016.pdf (256 kb) 3 Tjutbilaga 14 Enheten for ekonomiskt bistånd kvalitetsgarantier 2016.pdf (289 kb) 3 Tjutbilaga 15 Fruängens yrkesgrupp kvalitetsgarantier 2016.pdf (344 kb) 3 Tjutbilaga 16 Glasade gången kvalitetsgarantier 2016.pdf (394 kb) 3 Tjutbilaga 17 Hägerstens gruppbostäder kvalitetsgarantier 2016.pdf (259 kb) 3 Tjutbilaga 18 Liljeholmens dagliga verksamhet Kvalitetsgarantier 2016.pdf (345 kb) 3 Tjutbilaga 19 Liljeholmens gruppbostäder kvalitetsgarantier 2016.pdf (291 kb) 3 Tjutbilaga 20 Stöd- och aktivitetsenheten kvalitetsgarantier 2016.pdf (286 kb) 3 Tjutbilaga 21 Stöd- och aktivitetsenheten DroppenBruket, kvalitetsgarantier 2016.pdf (257 kb) 3 Tjutbilaga 22 Stöd- och aktivitetsenheten Hägergruppen, kvalitetsgarantier 2016.pdf (299 kb) 3 Tjutbilaga 23 Stöd- och aktivitetsenheten Kravatten, kvalitetsgarantier 2016.pdf (243 kb) 3 Tjutbilaga 24 Stöd- och aktivitetsenheten Nätverket, kvalitetsgarantier 2016.pdf (230 kb) 3 Tjutbilaga 25 Stöd- och aktivitetsenheten Nätverkets datasal, kvalitetsgarantier 2016.pdf (224 kb) 3 Tjutbilaga 26 Stöd- och aktivitetsenheten Steget Framåt, kvalitetsgarantier 2016.pdf (175 kb) 3 Tjutbilaga 27 Stöd- och aktivitetsenheten ToRa, kvalitetsgarantier 2016.pdf (421 kb) 3 Tjutbilaga 28 Vuxenenheten kvalitetsgarantier 2016.pdf (283 kb) 3 Tjutbilaga 29 Västertorps dagliga verksamhet kvalitetsgarantier 2016.pdf (339 kb) 3 Tjutbilaga 30 Årstadals gruppbostäder kvalitetsgarantier 2016.pdf (287 kb)

§7 Riktlinjer för hälso-och sjukvårdsdokumentation inom Stockholms stads särskilda boenden enligt SoL och LSS, dagverksamheter enligt SoL och daglig verksamhet LSS

§14 Anmälan av ledamöter och ersättare i stadsdelsnämnden

§15 Enheternas verksamhetsplaner 2016

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
15 Tjutbilaga 01 Norra forskoleomradet VP 2016.pdf (480 kb) 15 Tjutbilaga 02 Sydvastra forskoleomradet VP 2016.pdf (415 kb) 15 Tjutbilaga 03 Östra förskoleområdet VP 2016.pdf (473 kb) 15 Tjutbilaga 04 Axelsbergs vård- och omsorgsboende VP 2016.pdf (498 kb) 15 Tjutbilaga 05 Axgårdens vård- och omsorgsboende VP 2016.pdf (539 kb) 15 Tjutbilaga 06 Fruängsgårdens servicehus VP 2016.pdf (571 kb) 15 Tjutbilaga 07 Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende VP 2016.pdf (519 kb) 15 Tjutbilaga 08 Hägerstens hemtjänst VP 2016.pdf (471 kb) 15 Tjutbilaga 09 Liljeholmens hemtjänst VP 2016.pdf (503 kb) 15 Tjutbilaga 10 Trekantens servicehus VP 2016.pdf (517 kb) 15 Tjutbilaga 11 Äldrestöd VP 2016.pdf (385 kb) 15 Tjutbilaga 12 Assistansenheten, VP 2016.pdf (550 kb) 15 Tjutbilaga 13 Barn- och ungdomsenheten, VP 2016.pdf (598 kb) 15 Tjutbilaga 14 Bestallärenheten funktionsnedsättning, VP 2016.pdf (697 kb) 15 Tjutbilaga 15 Beställarenheten äldre, VP 2016.pdf (442 kb) 15 Tjutbilaga 16 Enheten for ekonomiskt bistånd, VP 2016.pdf (612 kb) 15 Tjutbilaga 17 Fruängens yrkesgrupp, VP 2016.pdf (540 kb) 15 Tjutbilaga 18 Glasade gången, VP 2016.pdf (552 kb) 15 Tjutbilaga 19 Hägerstens gruppbostäder, VP 2016.pdf (541 kb) 15 Tjutbilaga 20 Liljeholmens dagliga verksamhet, VP 2016.pdf (579 kb) 15 Tjutbilaga 21 Liljeholmens gruppbostäder, VP 2016.pdf (563 kb) 15 Tjutbilaga 22 Stöd- och aktivitetsenheten, VP 2016.pdf (728 kb) 15 Tjutbilaga 23 Vuxenenheten, VP 2016.pdf (559 kb) 15 Tjutbilaga 24 Västertorps dagliga verksamhet, VP 2016.pdf (517 kb) 15 Tjutbilaga 25 Årstadals gruppbostader, VP 2016.pdf (515 kb) 15 Tjutbilaga 26 Administrativa avdelningen VP 2016.pdf (438 kb) 15 Tjutbilaga 27 Samhällsplanering VP 2016.pdf (370 kb)

§23 Förteckning över inkomna skrivelser

§24 Anmälan av tjänstemannabeslut

§26 Upphandling av markarbeten vid parkinvesteringar, större underhållsinsatser och övriga anläggningsarbeten

§27 Upphandling av drift av Fruängsgårdens servicehusrestaurang samt leveranser av heldygnskost inom äldreomsorgen

§28 - 29 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

§30 Överflyttning av vårdnd till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § föräldrabalken

§31 - 32 Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken

§33 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Kvartal 4 för 2015

§34 Anmälan av sociala delegationens protokoll