Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2021-09-30

Sammanträde 2021-09-30

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Fyllnadsval för exploateringsnämndens och stadsbyggnadsnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor för perioden 2019-2022

8 Effektbristen i Stockholm. Motion av Emilia Bjuggren och Jan Valeskog (båda S). Svar på remiss

9 Upplåtelse av tomträtt i fastigheten Orgelpipan 5

10 Skola och bostäder inom fastigheten Packrummet 9-12 och del av Årsta 1:1 i Liljeholmen. Reviderat genomförandebeslut

11 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder vid Främlingsvägen i Midsommarkransen med AB Stockholmshem

12 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder och förskola inom fastigheterna Seglarskon, Balettskon och Ädelstenen (tidigare Västberga 1:1) i Älvsjö med Wallenstam AB, AB Stockholmshem och Skolfastigheter i Stockholm AB

13 Tilläggsavtal till markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Hägersten 1:1 intill Spöksonaten 1 i Hägersten till HEBA Fastighets AB

14 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Fruängsgården 1, del av Västberga 1:1 samt Fruängsgården 6 i Fruängen till AB Familjebostäder. Inriktningsbeslut

15 Slutredovisning av utbyggnad för bostadsändamål inom fastigheterna Djursätra 1, Djursätra 2 samt del av Sätra 2:1 i Sätra med Peab Bostad AB

16 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom fastigheten Mariaordern 1 i Bredäng med ByggVesta AB

17 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom fastigheterna Gustavs skål och Gröna rutan (tidigare Sätra 2:1) i Bredäng med JM AB.

18 Vårbergsvägen inom Fokus Skärholmen. Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Skärholmen 2:1 och Kullholmen 1 i Vårberg till Peab Markutveckling AB

20 Samverkansavtal för idrottshall i Slakthusområdet med Svenska Studenthus Holding 1 AB

21 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Isterbandet 3 m.fl. i Slakthusområdet till Klövern AB

22 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Årsta 1:1 och Bjuren 2 i Årsta till Besqab Projektutveckling AB och Besqab Bostadsmark XXXII AB och överenskommelse om markanvisning med Stockholmshem AB

23 Överenskommelse om exploatering med försäljning för värmeverk mm inom fastigheten Tippen 1 i stadsdelen Högdalen med Stockholm Exergi AB, med tomträtt för bland annat matavfallsanläggning mm inom Tippen 4 med Stockholm Avfall AB. Tilläggsmarkanvisning för återvinningsverksamhet mm inom Tippen 2 till Stockholm Avfall AB. Genomförandebeslut

24 Slutredovisning av utbyggnad för studentbostäder inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Björkhagen med Stiftelsen Stockholm studentbostäder

25 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Sköndal 3:1 till Drevern 1 AB och föravtal för fastigheterna Drevern 1, Drevern 2 och Dvärgspetsen 1 i Sköndal med Genova Drevern 1 AB och Genova Drevern 2 AB. Inriktningsbeslut

26 Överenskommelse om exploatering med försäljning samt tomträtt, för bostäder och förskola inom del av fastigheterna Farsta 2:1 och Bjurå 1 i Farsta strand med Riksbyggen ekonomisk förening, AB Familjebostäder och Goldcup 28015 AB, u.ä.t. Fastighets AB Farsta Strand samt tilläggsavtal till tomträttsavtal med Stenvalvet 245 Farsta AB. Genomförandebeslut

27 Ändrad förvaltningsorgansation för Sickla sluss

28 Markanvisning för bostäder och lokal inom fastigheten Gökuret 7 i Olovslund till Gökuret 7 AB

29 Återtagande av stadens beslutsrätt om markanvändning inom Nationalstadsparken. Motion av Peter Wallmark (SD). Svar på remiss

30 Slutredovisning av Danvikslösen

31 Markanvisning för kontor inom fastigheten Kristineberg 1:10 och fastigheten Kristineberg 1:4 i Kristineberg till NCC Property Development AB. Inriktningsbeslut

32 Stockholms stads strategi för nattklubbar och livescener. Svar på remiss

33 Markanvisning för kontor inom fastigheten Norrmalm 4:41 på Norrmalm till Stenhöga Utveckling 3 AB. Inriktningsbeslut (PUVISP)

34 Utöka antalet båtplatser i Stockholm. Motion av Peter Wallmark (SD). Svar på remiss

35 Järva motorbana. Motion av Peter Wallmark (SD). Svar på remiss

36 Handlingsplan för ett cirkulärt byggande i Stockholms stad 2021-2024. Anmälan om svar på remiss

37 Kollektivtrafikplan 2050. Anmälan om svar på remiss

38 Promemoria om förordningen om stöd till elektrifieringspiloter för tunga transporter. Anmälan om svar på remiss

39 Delar av betänkande Stärkt planering för en hållbar utveckling. (SOU 2021:23). Anmälan om svar på remiss

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Fyllnadsval för exploateringsnämndens och stadsbyggnadsnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor för perioden 2019-2022

§8 Effektbristen i Stockholm. Motion av Emilia Bjuggren och Jan Valeskog (båda S). Svar på remiss

§10 Skola och bostäder inom fastigheten Packrummet 9-12 och del av Årsta 1:1 i Liljeholmen. Reviderat genomförandebeslut

§11 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder vid Främlingsvägen i Midsommarkransen med AB Stockholmshem

§12 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder och förskola inom fastigheterna Seglarskon, Balettskon och Ädelstenen (tidigare Västberga 1:1) i Älvsjö med Wallenstam AB, AB Stockholmshem och Skolfastigheter i Stockholm AB

§13 Tilläggsavtal till markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Hägersten 1:1 intill Spöksonaten 1 i Hägersten till HEBA Fastighets AB

§14 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Fruängsgården 1, del av Västberga 1:1 samt Fruängsgården 6 i Fruängen till AB Familjebostäder. Inriktningsbeslut (

§15 Slutredovisning av utbyggnad för bostadsändamål inom fastigheterna Djursätra 1, Djursätra 2 samt del av Sätra 2:1 i Sätra med Peab Bostad AB

§16 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom fastigheten Mariaordern 1 i Bredäng med ByggVesta AB

§17 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom fastigheterna Gustavs skål och Gröna rutan (tidigare Sätra 2:1) i Bredäng med JM AB.

§18 Vårbergsvägen inom Fokus Skärholmen. Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Skärholmen 2:1 och Kullholmen 1 i Vårberg till Peab Markutveckling AB

§20 Samverkansavtal för idrottshall i Slakthusområdet med Svenska Studenthus Holding 1 AB

§21 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Isterbandet 3 m.fl. i Slakthusområdet till Klövern AB

§22 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Årsta 1:1 och Bjuren 2 i Årsta till Besqab Projektutveckling AB och Besqab Bostadsmark XXXII AB och överenskommelse om markanvisning med Stockholmshem AB

§23 Överenskommelse om exploatering med försäljning för värmeverk mm inom fastigheten Tippen 1 i stadsdelen Högdalen med Stockholm Exergi AB, med tomträtt för bland annat matavfallsanläggning mm inom Tippen 4 med Stockholm Avfall AB. Tilläggsmarkanvisning för återvinningsverksamhet mm inom Tippen 2 till Stockholm Avfall AB. Genomförandebeslut

§24 Slutredovisning av utbyggnad för studentbostäder inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Björkhagen med Stiftelsen Stockholm studentbostäder

§25 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Sköndal 3:1 till Drevern 1 AB och föravtal för fastigheterna Drevern 1, Drevern 2 och Dvärgspetsen 1 i Sköndal med Genova Drevern 1 AB och Genova Drevern 2 AB. Inriktningsbeslut

§26 Överenskommelse om exploatering med försäljning samt tomträtt, för bostäder och förskola inom del av fastigheterna Farsta 2:1 och Bjurå 1 i Farsta strand med Riksbyggen ekonomisk förening, AB Familjebostäder och Goldcup 28015 AB, u.ä.t. Fastighets AB Farsta Strand samt tilläggsavtal till tomträttsavtal med Stenvalvet 245 Farsta AB. Genomförandebeslut

§27 Ändrad förvaltningsorgansation för Sickla sluss

§28 Markanvisning för bostäder och lokal inom fastigheten Gökuret 7 i Olovslund till Gökuret 7 AB

§29 Återtagande av stadens beslutsrätt om markanvändning inom Nationalstadsparken. Motion av Peter Wallmark (SD). Svar på remiss

§30 Slutredovisning av Danvikslösen

§31 Markanvisning för kontor inom fastigheten Kristineberg 1:10 och fastigheten Kristineberg 1:4 i Kristineberg till NCC Property Development AB. Inriktningsbeslut

§32 Stockholms stads strategi för nattklubbar och livescener. Svar på remiss

§33 Markanvisning för kontor inom fastigheten Norrmalm 4:41 på Norrmalm till Stenhöga Utveckling 3 AB. Inriktningsbeslut

§34 Utöka antalet båtplatser i Stockholm. Motion av Peter Wallmark (SD). Svar på remiss

§35 Järva motorbana. Motion av Peter Wallmark (SD). Svar på remiss

§36 Handlingsplan för ett cirkulärt byggande i Stockholms stad 2021-2024. Anmälan om svar på remiss

§37 Kollektivtrafikplan 2050. Anmälan om svar på remiss

§38 Promemoria om förordningen om stöd till elektrifieringspiloter för tunga transporter. Anmälan om svar på remiss

§39 Delar av betänkande Stärkt planering för en hållbar utveckling. (SOU 2021:23). Anmälan om svar på remiss