Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2024-06-13

Sammanträde 2024-06-13

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

Anmälningsärenden

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av nedskrivning av fordringar

Investeringsärenden

7 Gång- och cykelåtgärder på Lövholmsvägen mellan Blommenbersvägen och Gröndalsvägen. Inriktningsbeslut

8 Cykel Magelungsvägen. Inriktningsbeslut

9 Rörstrandsgatan mellan Norrbackagatan och Sankt Eriksgatan, gångåtgärd och reinvestering gata. Inriktningsbeslut

10 Gångåtgärder på Krällingegränd och Spånga Kyrkväg i Tensta. Inriktningsbeslut

11 Konfliktstudie mellan Liljeholmen och Marievik. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige. Inriktningsbeslut

12 Breddning av gång- och cykelbana på Skansbron. Genomförandebeslut

13 Breddad cykelbana på Norr Mälarstrand mellan Kungsholmstorg och Samuel Owens gata. Inriktningsbeslut

14 Parken Måsen, Fagersjö del av Grönare Stockholm. Slutredovisning

16 Stadsrevisionens årsrapport 2023 för trafiknämnden. Yttrande över revisionsrapport

17 Genomförandeavtal avseende tunnel för högspänningskablar inom Elektriciteten 6 i Hjorthagen, Norra Djurgårdsstaden

Dnr: T2024-01324


Handlingar i ärendet omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

OJ
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Strategi för Stockholms utomhusbelysning

19 Ramavtal markarbeten Säkra och trygga skolvägar. Upphandling

20 Miljöprogram 2030 för Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen

21 En enklare hantering av vattenfrågor vid planläggning och byggande (SOU 2023:72). Svar på remiss från kommunstyrelsen

22 Motion om att se över och omprioritera stadens kostnader avseende medieköp och kommunikationskonsulter av Jan Jönsson (L). Svar på remiss från kommunstyrelsen

23 Motion om utveckling av Kungsträdgården av Dennis Wedin (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen

24 Avverkade men ej ersatta träd Drottningholmsvägen/Bergslagsvägen. Svar på skrivelse av Anders Lindman (SD)

25 Hål i budgeten för potthål. Svar på skrivelse av Markus Berensson m.fl. (C)

26 Införande av snöröjningsinspektörer. Svar på skrivelse av Anders Lindman (SD)

27 Offentliga toaletter. Upphandling

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Anmälan av nedskrivning av fordringar

§7 Gång- och cykelåtgärder på Lövholmsvägen mellan Blommenbersvägen och Gröndalsvägen. Inriktningsbeslut

§8 Cykel Magelungsvägen. Inriktningsbeslut

§9 Rörstrandsgatan mellan Norrbackagatan och Sankt Eriksgatan, gångåtgärd och reinvestering gata. Inriktningsbeslut

§10 Gångåtgärder på Krällingegränd och Spånga Kyrkväg i Tensta. Inriktningsbeslut

§11 Konfliktstudie mellan Liljeholmen och Marievik. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige. Inriktningsbeslut

§12 Breddning av gång - och cykelbana på Skansbron. Genomförandebeslut

§13 Breddad cykelbana på Norr Mälarstrand mellan Kungsholmstorg och Samuel Owens gata. Inriktningsbeslut

§14 Parken Måsen, Fagersjö del av Grönare Stockholm. Slutredovisning

§16 Stadsrevisionens årsrapport 2023 för trafiknämnden. Yttrande över revisionsrapport

§17 Genomförandeavtal avseende tunnel för högspänningskablar inom Elektriciteten 6 i Hjorthagen, Norra Djurgårdsstaden

§18 Strategi för Stockh olms utomhusbelysning

§19 Ramavtal markarbeten Säkra och trygga skolvägar. Upphandling

§20 Miljöprogram 2030 för Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§21 En enklare hantering av vattenfrågor vid planläggning och byggande (SOU 2023:72). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§22 Motion om att se över och omprioritera stadens kostnader avseende medieköp och kommunikationskonsulter av Jan Jönsson (L). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§23 Motion om utveckling av Kungsträdgården av Dennis Wedin (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§24 Avverkade men ej ersatta träd Drottningholmsvägen/Bergslagsvägen. Svar på skrivelse av Anders Lindman (SD)

§25 Hål i budgeten för potthål. Svar på skrivelse av Markus Berensson m.fl. (C)

§26 Införande av snöröjningsinspektörer. Svar på skrivelse av Anders Lindman (SD)

§27 Offentliga toaletter. Upphandling