Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-03-23

Sammanträde 2017-03-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Telefonvägen 30, Konferensanläggningen en trappa ner


Tema Arbete för stadens äldre
Stockholms stads äldreombudsman Linda Vikman informerar
Läs mer...
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Inkomna medborgarförslag

2 Medborgarförslag om promenadväg och plantering av fruktträd och bärbuskar

3 Medborgarförslag om hundrastgård

4 Mötesplats för hundägare i Årstadal

Svar på medborgarförslag
Dnr 24-2017-1.2.4

6 Bredda badbryggan Örnsberg

7 Ny förskola i kvarteret Timotejen 17 i Västberga Genomförandebeslut

Dnr 57-2017-2.6 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Ekonomiskt bistånd för papperslösa

Remissärenden

11 Stockholm pilotkommun för startjobb

Yttrande till kommunstyrelsen
Dnr 630-2016-1.5.1 Omedelbar justering

12 Kompetensutvecklingspeng för socialsekreterare

Yttrande till kommunstyrelsen Dnr 631-2016-1.5.1 Omedelbar justering

13 Principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen

15 Skolbiblioteksplan för Stockholms skolor och förskolor 2017-2020

Yttrande till kommunstyrelsen
Dnr 60-2017-1.5.1 Omedelbar justering

Anmälningsärenden

16 Enheternas verksamhetsberättelser 2016

Dnr 618-2016-1.2.1

17 Enheternas verksamhetsplaner 2017

Dnr 617-2016-1.1
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
17 01 Norra förskoleområder Verksamhetsplan 2017.pdf (609 kb) 17 02 Sydvästra förskoleområdet Verksamhetsplan 2017.pdf (535 kb) 17 03 Östra förskoleområdet Verksamhetsplan 2017.pdf (588 kb) 17 04 Delaktighet till varje förskoleområdes VP Bilaga.pdf (504 kb) 17 05 Assistansenheten Verksamhetsplan 2017.pdf (561 kb) 17 06 Barn- och ungdomsenheten VP 2017.pdf (669 kb) 17 07 Beställarenheten funktionsnersättning verksamhetsplan 2017.pdf (653 kb) 17 08 Ekonomiskt bistånd Verksamhetsplan 2017.pdf (617 kb) 17 09 Glasade gången Verksamhetsplan 2017.pdf (595 kb) 17 10 Hägerstens gruppbostäder verksamhetsplan 2017.pdf (519 kb) 17 11 Liljeholmens dagliga verksamhet VP 2017.pdf (553 kb) 17 12 Liljeholmens gruppbostäder Verksamhetsplan 2017.pdf (574 kb) 17 13 Stöd- och aktivitetsenheten Verksamhetsplan 2017.pdf (782 kb) 17 14 Verksamhetsplan Fruängens yrkesgrupp 2017.pdf (545 kb) 17 15 Vuxenenheten Verksamhetsplan 2017.pdf (566 kb) 17 16 Västertorps dagliga verksamhet VP 2017.pdf (552 kb) 17 17 Årstadals gruppbostäder verksamhetsplan 2017.pdf (556 kb) 17 18 Axelsbergs vård- och omsorgsboende VP 2017.pdf (583 kb) 17 19 Axgårdens vård- och omsorgsboende VP 2017.pdf (684 kb) 17 20 Beställarenheten äldre VP 2017.pdf (490 kb) 17 21 Fruängsgårdens servicehus VP 2017.pdf (710 kb) 17 22 Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende VP 2017.pdf (702 kb) 17 23 Hägersten-Liljeholmens hemtjänst VP 2017.pdf (576 kb) 17 24Trekantens servicehus VP 2017.pdf (585 kb) 17 25 Äldrestöd VP 2017.pdf (497 kb) 17 26 Administrativa avdelningen VP 2017.pdf (590 kb) 17 27 Samhällsplaneringsavdelningen VP 2017.pdf (544 kb)

18 Enkätundersökning inom ekonomiskt bistånd 2016

19 Månadsrapport februari 2017

20 Protokoll från pensionärsrådet

21 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

22 Protokoll från förvaltningsgruppen

23 Förteckning över inkomna skrivelser

24 Anmälan av tjänstemannabeslut

25 Nämndens och förvaltningens frågor

Balanslista över ärenden till nämnden 2017

Slutet sammanträde

26 Yttrande över ansökan om adoption

27 Nedläggning av faderskapsutredning

28 Nedläggning av faderskapsutredning

29 Nedläggning av faderskapsutredning

30 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Protokoll från 16 februari och 9 mars 2017

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Medborgarförslag om promenadväg och plantering av fruktträd och bärbuskar

§3 Medborgarförslag om hundrastgård

§7 Ny förskola i kvarteret Timotejen 17 i Västberga

§13 Principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen

§15 Skolbiblioteksplan för Stockholms skolor och förskolor 2017-2020

§16 Enheternas verksamhetsberättelser 2016

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§17 Enheternas verksamhetsplaner 2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
17 01 Norra förskoleområder Verksamhetsplan 2017.pdf (609 kb) 17 02 Sydvästra förskoleområdet Verksamhetsplan 2017.pdf (535 kb) 17 03 Östra förskoleområdet Verksamhetsplan 2017.pdf (588 kb) 17 04 Delaktighet till varje förskoleområdes VP Bilaga.pdf (504 kb) 17 05 Assistansenheten Verksamhetsplan 2017.pdf (561 kb) 17 06 Barn- och ungdomsenheten VP 2017.pdf (669 kb) 17 07 Beställarenheten funktionsnersättning verksamhetsplan 2017.pdf (653 kb) 17 08 Ekonomiskt bistånd Verksamhetsplan 2017.pdf (617 kb) 17 09 Glasade gången Verksamhetsplan 2017.pdf (595 kb) 17 10 Hägerstens gruppbostäder verksamhetsplan 2017.pdf (519 kb) 17 11 Liljeholmens dagliga verksamhet VP 2017.pdf (553 kb) 17 12 Liljeholmens gruppbostäder Verksamhetsplan 2017.pdf (574 kb) 17 13 Stöd- och aktivitetsenheten Verksamhetsplan 2017.pdf (782 kb) 17 14 Verksamhetsplan Fruängens yrkesgrupp 2017.pdf (545 kb) 17 15 Vuxenenheten Verksamhetsplan 2017.pdf (566 kb) 17 16 Västertorps dagliga verksamhet VP 2017.pdf (552 kb) 17 17 Årstadals gruppbostäder verksamhetsplan 2017.pdf (556 kb) 17 18 Axelsbergs vård- och omsorgsboende VP 2017.pdf (583 kb) 17 19 Axgårdens vård- och omsorgsboende VP 2017.pdf (684 kb) 17 20 Beställarenheten äldre VP 2017.pdf (490 kb) 17 21 Fruängsgårdens servicehus VP 2017.pdf (710 kb) 17 22 Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende VP 2017.pdf (702 kb) 17 23 Hägersten-Liljeholmens hemtjänst VP 2017.pdf (576 kb) 17 24Trekantens servicehus VP 2017.pdf (585 kb) 17 25 Äldrestöd VP 2017.pdf (497 kb) 17 26 Administrativa avdelningen VP 2017.pdf (590 kb) 17 27 Samhällsplaneringsavdelningen VP 2017.pdf (544 kb)

§18 Enkätundersökning inom ekonomiskt bistånd 2016

§19 Månadsrapport februari

§21 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§24 Förteckning över inkomna skrivelser

§25 Anmälan av tjänstemannabeslut

§26 Nämndens och förvaltningens frågor

§31 Anmälan av sociala delegationens protokoll