Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-03-07

Sammanträde 2019-03-07

Datum
Klockan
18:00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

1 Val av justerare och dag för justering

Upprop och närvaroregistrering, val av protokollsjusterare, tid för protokollsjustering, anmälan av föregående protokoll och fastställande av dagordning.

Medborgarförslag

3 Gång- och cykelväg utmed Husarviken

4 Utskott för framtida verksamhet

9 Redovisning av tillsyn avseende försäljning av tobak, folköl, elektroniska cigaretter samt tillsynsplan år 2019

11 Bemanningsenhet inom förskola Norrmalm och Östermalm

Remissärenden

12 Serveringstillstånd till Gärdets Gourmet

Remiss från socialnämnden, tillståndsenheten
Dnr 2019-38-1.5.2.

Anmälningsärenden

13 Enheternas verksamhetsplaner för år 2019

Dnr 2019-9-1.1. (Bilagor publicerade på Insyn)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
13. Bilaga 01 Verksamhetsplan 2019 Dagverksamheterna Östermalm.pdf (566 kb) 13. Bilaga 02 Verksamhetsplan 2019 Enheten for biståndsbedömning.pdf (568 kb) 13. Bilaga 03 Verksamhetsplan 2019 Hemtjänst Östermalm väst.pdf (597 kb) 13. Bilaga 04 Verksamhetsplan 2019 Hemtjänst Östermalm öst.pdf (623 kb) 13. Bilaga 05 Verksamhetsplan 2019 Kampementets vård- och omsorgsboende.pdf (628 kb) 13. Bilaga 06 Verksamhetsplan 2019 Rio vård- och omsorgsboende.pdf (653 kb) 13. Bilaga 07 Verksamhetsplan 2019 Familjeenheten.pdf (613 kb) 13. Bilaga 08 Verksamhetsplan 2019 Försörjningsstödsenheten.pdf (622 kb) 13. Bilaga 09 Verksamhetsplan 2019 Preventionsenheten.pdf (548 kb) 13. Bilaga 10 Verksamhetsplan 2019 Vuxenenheten.pdf (698 kb) 13. Bilaga 11 Verksamhetsplan 2019 Stöd- och serviceenheten beställare.pdf (626 kb) 13. Bilaga 12 Verksamhetsplan 2019 Gärdets gruppbostad.pdf (610 kb) 13. Bilaga 13 Verksamhetsplan 2019 Husarvikens servicebostad.pdf (653 kb) 13. Bilaga 14 Verksamhetsplan 2019 Tyresta gruppbostad.pdf (639 kb) 13. Bilaga 15 Verksamhetsplan 2019 Töfsingdalens servicebostad.pdf (637 kb) 13. Bilaga 16 Verksamhetsplan 2019 Värtans gruppbostad.pdf (598 kb) 13. Bilaga 17 Verksamhetsplan 2019 Centrala Östermalms förskolor.pdf (706 kb) 13. Bilaga 18 Verksamhetsplan 2019 Engelbrekt-Gärdets förskolor.pdf (828 kb) 13. Bilaga 19 Verksamhetsplan 2019 Hedvig Eleonora förskolor.pdf (720 kb) 13. Bilaga 20 Verksamhetsplan 2019 Norra Djurgårdsstadens förskolor.pdf (636 kb) 13. Bilaga 21 Verksamhetsplan 2019 Stadions förskolor.pdf (837 kb) 13. Bilaga 22 Verksamhetsplan 2019 Parklekarna Östermalm.pdf (484 kb)

14 Anmälan av enheternas verksamhetsberättelser, exklusive förskolans för år 2018

Dnr 2018-871-1.2.1. (Bilagor publicerade på Insyn)

16 Anmälan av förskolornas planer mot kränkande behandling och diskriminering år 2019

Dnr 2019-10-1.2.1. (Bilagor publicerade på Insyn)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
16. Bilaga 01 Plan mot kränkande bahandling och diskriminering 2019 förskolan Forskaren - Centrala Östermalm.pdf (436 kb) 16. Bilaga 02 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Greven - Centrala Östermalm.pdf (667 kb) 16. Bilaga 03 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Gustav Adolf - Centrala Östermalm.pdf (371 kb) 16. Bilaga 04 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Nyponet - Centrala Östermalm.pdf (563 kb) 16. Bilaga 05 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Orren - Centrala Östermalm.pdf (352 kb) 16. Bilaga 06 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Bigarrågården - Engelbrekt-Gärdet.pdf (821 kb) 16. Bilaga 07 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Breiten - Engelbrekt-Gärdet.pdf (821 kb) 16. Bilaga 08 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Gärdesbacken - Engelbrekt-Gärdet.pdf (821 kb) 16. Bilaga 09 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Lärkstaden - Engelbrekt-Gärdet.pdf (821 kb) 16. Bilaga 10 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Mässen - Engelbrekt-Gärdet.pdf (821 kb) 16. Bilaga 11 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Rio - Engelbrekt-Gärdet.pdf (821 kb) 16. Bilaga 12 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Ruddammen - Engelbrekt-Gärdet.pdf (821 kb) 16. Bilaga 13 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Sandhamn - Engelbrekt-Gärdet.pdf (821 kb) 16. Bilaga 14 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Skeppet - Engelbrekt-Gärdet.pdf (822 kb) 16. Bilaga 15 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Villagatan - Engelbrekt-Gärdet.pdf (821 kb) 16. Bilaga 16 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan 79 & Park - Engelbrekt-Gärdet.pdf (821 kb) 16. Bilaga 17 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Skeppargatan 34 - Hedvig Eleonora.pdf (763 kb) 16. Bilaga 18 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Storgatan 23 - Hedvig Eleonora.pdf (762 kb) 16. Bilaga 19 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Styrmansgatan 14 - Hedvig Eleonora.pdf (763 kb) 16. Bilaga 20 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Styrmansgatan 26 - Hedvig Eleonora.pdf (763 kb) 16. Bilaga 21 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Björnlandet - Norra Djurgårdsstaden.pdf (601 kb) 16. Bilaga 22 Plan mot kränkande behandling och diskriminering förskolan Diana - Norra Djurgårdsstaden.pdf (593 kb) 16. Bilaga 23 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Fjällklockan - Norra Djurgårdsstaden.pdf (599 kb) 16. Bilaga 24 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Hjorthagen - Norra Djurgårdsstaden.pdf (599 kb) 16. Bilaga 25 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Rödeken - Norra Djurgårdsstaden.pdf (606 kb) 16. Bilaga 26 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Sandön - Norra Djurgårdsstaden.pdf (592 kb) 16. Bilaga 27 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Villa Ekbacken - Norra Djurgårdsstaden.pdf (616 kb) 16. Bilaga 28 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Ängsklockan - Norra Djurgårdsstaden.pdf (596 kb) 16. Bilaga 29 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Fontänen - Stadion.pdf (571 kb) 16. Bilaga 30 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Liten blir Stor - Stadion.pdf (2 421 kb) 16. Bilaga 31 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Lilla O - Stadion.pdf (560 kb) 16. Bilaga 32 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Läkarvillan - Stadion.pdf (524 kb) 16. Bilaga 33 Plan mot kränkande behandling ochj diskriminering 2019 förskolan Oceanen - Stadion.pdf (466 kb) 16. Bilaga 34 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Olaus Petri - Stadion.pdf (576 kb) 16. Bilaga 35 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Skatan - Stadion.pdf (524 kb) 16. Bilaga 36 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Tingeling - Stadion.pdf (606 kb)

17 Anmälan av utredningar angående kränkande behandling på förskolorna år 2018

18 Anmälan av Idrottspolitiskt program för Stockholms stad 2018-2022 och Stockholms strategi för det rörliga friluftslivet 2018-2022

20 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

21 Anmälan av delegationsbeslut enligt delegationsordningen

22 Anmälan av promemoria 2019-03-07 med förteckning av inkomna brev, skrivelser m.m.

23 Information från stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde, Beslutsärenden

25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

Anmälningsärenden

26 Information om inkommen rapport enligt 24 b LSS (lex Sarah) - egen regi

27 Information om inkommen utredning enligt 14 kap socialtjänstlagen (lex Sarah) - enskild regi

28 Information om inkommen utredning enligt 24 b LSS (lex Sarah) - enskild regi

29 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 4 år 2018 - äldreomsorg

30 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 4 år 2018 - socialtjänst

31 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§9 Redovisning av tillsyn avseende försäljning av tobak, folköl, elektroniska cigaretter samt tillsynsplan år 2019

§12 Serveringstillstånd till Gärdets Gourmet

§13 Enheternas verksamhetsplaner för år 2019

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
13. Bilaga 01 Verksamhetsplan 2019 Dagverksamheterna Östermalm.pdf (566 kb) 13. Bilaga 02 Verksamhetsplan 2019 Enheten for biståndsbedömning.pdf (568 kb) 13. Bilaga 03 Verksamhetsplan 2019 Hemtjänst Östermalm väst.pdf (597 kb) 13. Bilaga 04 Verksamhetsplan 2019 Hemtjänst Östermalm öst.pdf (623 kb) 13. Bilaga 05 Verksamhetsplan 2019 Kampementets vård- och omsorgsboende.pdf (628 kb) 13. Bilaga 06 Verksamhetsplan 2019 Rio vård- och omsorgsboende.pdf (653 kb) 13. Bilaga 07 Verksamhetsplan 2019 Familjeenheten.pdf (613 kb) 13. Bilaga 08 Verksamhetsplan 2019 Försörjningsstödsenheten.pdf (622 kb) 13. Bilaga 09 Verksamhetsplan 2019 Preventionsenheten.pdf (548 kb) 13. Bilaga 10 Verksamhetsplan 2019 Vuxenenheten.pdf (698 kb) 13. Bilaga 11 Verksamhetsplan 2019 Stöd- och serviceenheten beställare.pdf (626 kb) 13. Bilaga 12 Verksamhetsplan 2019 Gärdets gruppbostad.pdf (610 kb) 13. Bilaga 13 Verksamhetsplan 2019 Husarvikens servicebostad.pdf (653 kb) 13. Bilaga 14 Verksamhetsplan 2019 Tyresta gruppbostad.pdf (639 kb) 13. Bilaga 15 Verksamhetsplan 2019 Töfsingdalens servicebostad.pdf (637 kb) 13. Bilaga 16 Verksamhetsplan 2019 Värtans gruppbostad.pdf (598 kb) 13. Bilaga 17 Verksamhetsplan 2019 Centrala Östermalms förskolor.pdf (706 kb) 13. Bilaga 18 Verksamhetsplan 2019 Engelbrekt-Gärdets förskolor.pdf (828 kb) 13. Bilaga 19 Verksamhetsplan 2019 Hedvig Eleonora förskolor.pdf (720 kb) 13. Bilaga 20 Verksamhetsplan 2019 Norra Djurgårdsstadens förskolor.pdf (636 kb) 13. Bilaga 21 Verksamhetsplan 2019 Stadions förskolor.pdf (837 kb) 13. Bilaga 22 Verksamhetsplan 2019 Parklekarna Östermalm.pdf (484 kb)
Beslut/Protokollsutdrag
§13_prot_20190307.pdf (200 kb)

§14 Anmälan av enheternas verksamhetsberättelser, exklusive förskolans för år 2018

§16 Anmälan av förskolornas planer mot kränkande behandling och diskriminering år 2019

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
16. Bilaga 01 Plan mot kränkande bahandling och diskriminering 2019 förskolan Forskaren - Centrala Östermalm.pdf (436 kb) 16. Bilaga 02 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Greven - Centrala Östermalm.pdf (667 kb) 16. Bilaga 03 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Gustav Adolf - Centrala Östermalm.pdf (371 kb) 16. Bilaga 04 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Nyponet - Centrala Östermalm.pdf (563 kb) 16. Bilaga 05 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Orren - Centrala Östermalm.pdf (352 kb) 16. Bilaga 06 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Bigarrågården - Engelbrekt-Gärdet.pdf (821 kb) 16. Bilaga 07 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Breiten - Engelbrekt-Gärdet.pdf (821 kb) 16. Bilaga 08 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Gärdesbacken - Engelbrekt-Gärdet.pdf (821 kb) 16. Bilaga 09 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Lärkstaden - Engelbrekt-Gärdet.pdf (821 kb) 16. Bilaga 10 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Mässen - Engelbrekt-Gärdet.pdf (821 kb) 16. Bilaga 11 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Rio - Engelbrekt-Gärdet.pdf (821 kb) 16. Bilaga 12 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Ruddammen - Engelbrekt-Gärdet.pdf (821 kb) 16. Bilaga 13 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Sandhamn - Engelbrekt-Gärdet.pdf (821 kb) 16. Bilaga 14 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Skeppet - Engelbrekt-Gärdet.pdf (822 kb) 16. Bilaga 15 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Villagatan - Engelbrekt-Gärdet.pdf (821 kb) 16. Bilaga 16 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan 79 & Park - Engelbrekt-Gärdet.pdf (821 kb) 16. Bilaga 17 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Skeppargatan 34 - Hedvig Eleonora.pdf (763 kb) 16. Bilaga 18 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Storgatan 23 - Hedvig Eleonora.pdf (762 kb) 16. Bilaga 19 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Styrmansgatan 14 - Hedvig Eleonora.pdf (763 kb) 16. Bilaga 20 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Styrmansgatan 26 - Hedvig Eleonora.pdf (763 kb) 16. Bilaga 21 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Björnlandet - Norra Djurgårdsstaden.pdf (601 kb) 16. Bilaga 22 Plan mot kränkande behandling och diskriminering förskolan Diana - Norra Djurgårdsstaden.pdf (593 kb) 16. Bilaga 23 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Fjällklockan - Norra Djurgårdsstaden.pdf (599 kb) 16. Bilaga 24 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Hjorthagen - Norra Djurgårdsstaden.pdf (599 kb) 16. Bilaga 25 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Rödeken - Norra Djurgårdsstaden.pdf (606 kb) 16. Bilaga 26 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Sandön - Norra Djurgårdsstaden.pdf (592 kb) 16. Bilaga 27 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Villa Ekbacken - Norra Djurgårdsstaden.pdf (616 kb) 16. Bilaga 28 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Ängsklockan - Norra Djurgårdsstaden.pdf (596 kb) 16. Bilaga 29 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Fontänen - Stadion.pdf (571 kb) 16. Bilaga 30 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Liten blir Stor - Stadion.pdf (2 421 kb) 16. Bilaga 31 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Lilla O - Stadion.pdf (560 kb) 16. Bilaga 32 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Läkarvillan - Stadion.pdf (524 kb) 16. Bilaga 33 Plan mot kränkande behandling ochj diskriminering 2019 förskolan Oceanen - Stadion.pdf (466 kb) 16. Bilaga 34 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Olaus Petri - Stadion.pdf (576 kb) 16. Bilaga 35 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Skatan - Stadion.pdf (524 kb) 16. Bilaga 36 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019 förskolan Tingeling - Stadion.pdf (606 kb)
Beslut/Protokollsutdrag
§16_prot_20190307.pdf (215 kb)

§17 Anmälan av utredningar angående kränkande behandling på förskolorna år 2018

§21 Anmälan av delegationsbeslut enligt delegationsordningen

§22 Anmälan av promemoria 2019-03-07 med förteckning av inkomna brev, skrivelser m.m.

§23 Information från stadsdelsdirektören

§25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§26 Information om inkommen rapport enligt 24 b LSS (lex Sarah) - egen regi

§27 Information om inkommen utredning enligt 14 kap socialtjänstlagen (lex Sarah) - enskild regi

§28 Information om inkommen utredning enligt 24 b LSS (lex Sarah) - enskild regi

§29 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 4 år 2018 - äldreomsorg

§30 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 4 år 2018 - socialtjänst

§31 Anmälan av sociala delegationens protokoll