Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2021-08-26

Sammanträde 2021-08-26

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 07 2021

INVESTERINGSÄRENDEN

7 Cykel norra Götgatan. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige. Inriktningsbeslut

8 Norrtullsgatan breddning av gångbana och trädåtgärder. Inriktningsbeslut

9 Åtgärder för minskat buller vid Hagsätraskogens naturreservat, en del av Grönare Stockholm. Genomförandebeslut

10 Program för energibesparande armaturbyte 2022-2026. Genomförandebeslut

11 Cykel- och gångbanor, Drottningholmsvägen. Genomförandebeslut

12 Cykelåtgärder längs Hässelbystråket mellan Brommaplan och Åkeshov. Slutredovisning

13 Gångstråk Hornstull-Telefonplan. Slutredovisning

14 Cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder på Essingeringen och Badstrandsvägen på Stora Essingen. Slutredovisning

15 Husby - gräns mot Järvafältet, del av Grönare Stockholm. Slutredovisning

16 Vårbergstoppen - ny stadsdelspark, del av Grönare Stockholm. Slutredovisning

ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN

18 Organisationstillhörighet för trafikkontorets trafikledare

19 Hästa gård. Lägesrapport

21 Utveckling av Skeppsbron. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige

22 Sjötrafikutredning del 1. Svar på remiss från kommunstyrelsen

23 Trafikförvaltningens utkast till nya Riktlinjer för trafikbryggor 2021-05-26. Svar på remiss från kommunstyrelsen

24 Motion om att upprätta en central park- och naturvårdsförvaltning av Peter Wallmark (SD). Svar på remiss från kommunstyrelsen

25 Cykla i reservat. Ändring av allmän lokal trafikföreskrift 8 § Förbud mot fordonstrafik

26 Mobilitetssystem. Ändring av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna samt införande av avgifter för uthyrning av enpersonsfordon på offentlig plats

27 Konstruktionsförstärkning av Kungsgatan. Genomförandebeslut

Dnr: T2020-01490

Bilaga 1 till tjänsteutlåtandet omfattas av sekretess enligt
kap 15 § 2 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

TILLÄGGSÄRENDEN

28 Cykellösningar på Gamla Tyresövägen mellan Flatenvägen/Sandåkravägen och Flygledargatan. Inriktningsbeslut

29 Framkomlighetsåtgärder för stomlinje 2 och 3. Inriktningsbeslut

30 Nya cykelbanor på Hägerstensvägen. Genomförandebeslut

31 Utbyggnad av pendlingsstråk och genomförande av trygghets- och trafiksäkerhetsåtgärder utmed Västberga Allé. Genomförandebeslut

32 Kommunikationssystem i ledningstunnlar city. Slutredovisning

Dnr: T2018-03331

Sekretess enligt kap 18 § 8 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Stockholms stads trafiknämnd

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 07 2021

§7 Cykel norra Götgatan. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige. Inriktningsbeslut

§8 Norrtullsgatan breddning av gångbana och trädåtgärder. Inriktningsbeslut

§9 Åtgärder för minskat buller vid Hagsätraskogens naturreservat, en del av Grönare Stockholm. Genomförandebeslut

§10 Program för energibesparande armaturbyte 2022-2026. Genomförandebeslut

§11 Cykel- och gångbanor, Drottningholmsvägen. Genomförandebeslut

§12 Cykelåtgärder längs Hässelbystråket mellan Brommaplan och Åkeshov. Slutredovisning

§13 Gångstråk Hornstull-Telefonplan. Slutredovisning

§14 Cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder på Essingeringen och Badstrandsvägen på Stora Essingen. Slutredovisning

§15 Husby - gräns mot Järvafältet, del av Grönare Stockholm. Slutredovisning

§16 Vårbergstoppen - ny stadsdelspark, del av Grönare Stockholm. Slutredovisning

§18 Organisationstillhörighet för trafikkontorets trafikledare

§19 Hästa gård. Lägesrapport

§21 Utveckling av Skeppsbron. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige

§22 Sjötrafikutredning del 1. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§23 Trafikförvaltningens utkast till nya Riktlinjer för trafikbryggor 2021-05- 26. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§24 Motion om att upprätta en central park- och naturvårdsförvaltning av Peter Wallmark (SD). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§25 Cykla i reservat. Ändring av allmän lokal trafikföreskrift 8 § Förbud mot fordonstrafik

§26 Mobilitetssystem. Ändring av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna samt införande av avgifter för uthyrning av enpersonsfordon på offentlig plats

§27 Konstruktionsförstärkning av Kungsgatan. Genomförandebeslut

§28 Cykellösningar på Gamla Tyresövägen mellan Flatenvägen/Sandåkravägen och Flygledargatan. Inriktningsbeslut

§29 Framkomlighetsåtgärder för stomlinje 2 och 3. Inriktningsbeslut

§30 Nya cykelbanor på Hägerstensvägen. Genomförandebeslut

§31 Utbyggnad av pendlingsstråk och genomförande av trygghets- och trafiksäkerhetsåtgärder utmed Västberga Allé. Genomförandebeslut

§32 Kommunikationssystem i ledningstunnlar city. Slutredovisning